Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yazılı medyada kadınlara oranla erkek istihdamı yüksek oldu. Gazete ve dergilerde çalışan personelin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yayın bölümünde çalışanların yüzde 65,9'u erkek, yüzde 34,1'i kadın, basım ve dağıtım bölümünde çalışanların ise yüzde 93,6'sı erkek, yüzde 6,4'ü kadınlardan oluştu.

- Kadın öğretmen sayısı yüksek
Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre öğretmen sayıları incelendiğinde ise 2014-2015 öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul seviyelerindeki kadın öğretmen sayısının erkek öğretmenlere göre fazla olduğu belirlendi. Erkek öğretmen sayısının bir tek ortaöğretim seviyesinde kadın öğretmen sayısından fazla olduğu görüldü.
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yüzde 94'ünün kadın, yüzde 6'sının erkek, ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 46,4'ünün kadın, yüzde 53,6'sının erkek olduğu kaydedildi.

- Kadın öğretim üyesi sayısı erkeklerden az
Yükseköğretimde görevli öğretim üyeleri cinsiyete göre incelendiğinde 2014-2015 öğretim yılında erkeklerin oranının yüzde 56,9, kadınların oranının yüzde 43,1 olduğu belirlendi.
Akademik unvanlara göre öğretim üyeleri incelendiğinde ise okutmanlık dışındaki tüm unvanlarda erkek sayısının kadınlara oranla daha fazla olduğu görüldü.