AB’nin ‘vize serbestisi’ için şart koştuğu 72 düzenlemenin en önemlileri arasında bulunan Kişisel Veriler Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kişisel verileri korumak üzere ilk defa müstakil bir yasa çıkartıldığını belirterek, “Bu yasa kamuoyunda iddia edilenin aksine fişleme yasası değil, fişlemeyi önleyecek, fişlemenin panzehiri olacak olan yasadır” dedi. 
Kanuna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. 
 Yasayla birlikte kişisel verileri korumakla görevli Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulacak. Kurul 9 üyeden oluşacak. Kurulun beş üyesini TBMM, iki üyesini Bakanlar Kurulu, iki üyesini ise Cumhurbaşkanı seçecek. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl olacak.