Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; hanehalklarının tüketimlerinde ulaştırma ve haberleşmenin payı son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Tüketimde 2006-2015 yıllarında ilk sırayı alan gıdaya, 2 trilyon 425 milyar lira harcandı. Bu tutar; kira, elektrik, doğalgaz, su gibi ödemelerden oluşan konut giderlerinde, 1 trilyon 768 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde; satın alınan motorlu ve motorsuz taşıtlar, toplu taşıma bedelleri, posta, telefon ve telefaksa ödenen tutarların da yer aldığı "ulaştırma ve haberleşme"ye ayrılan para ise; toplam 1 trilyon 825 milyar lirayı buldu. Böylece vatandaşların ulaştırma ve haberleşmeye yönelik harcamaları, konut giderleri için ayrılan tutarı geçti. 2006-2015 yıllarında toplam tüketim 9 trilyon 293 milyar liraya ulaşırken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları bunun yaklaşık 5'te birini oluşturdu. 10 yılda ulaşım ve haberleşmeye ayrılan tutar, yatırım maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanan 32 Akkuyu Nükleer Santrali'ne de denk geldi.