Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'ta bulunan genel merkezinde bir araya gelen 171 ülkeden başbakan, bakan ve temsilciler, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak tarihî bir adım attı. Anlaşmayı Türkiye adına imzalayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, dünyayı iklim değişikliği tehlikesinden korumak için diğer ülkelerle ortak hareket edeceklerini söyledi. Paris anlaşmasının bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Sarı, "Bu anlaşma tarihi bir gündü. Tüm ülkelerin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik kararlılıklarını yansıtmaktadır. Türkiye olarak elimizi taşın altına koyduk. Dünyayı iklim değişikliğinden kaynaklanacak olan tehlikeye karşı korumak için 171 ülkeyle birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında Antalya Liderler Zirvesi'nden Paris Konferansı’na güçlü bir mesaj göndermek için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Bakan Sarı, Paris'te tarafların sera gazı emisyonlarını azaltacaklarını, dayanıklılığı güçlendireceklerini ve kolektif eylem ortaya koyacaklarını beyan ettiklerini bildirdi. Sarı, gerçek zorluğun bu taahhütleri eyleme dönüştürmek olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: "Anlaşmanın başarısı yeterli finansman ve teknoloji transferi ile ilgili taahhütlerin gerçekleştirilmesine bağlı olacaktır. Bu açıdan gelişmiş ülkeler düşük karbonlu ve iklim dayanıklı dünya ekonomisine geçişte gerekli imkanları sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Türkiye, 2030 itibarıyla sera gazı emisyonlarını mevcut durumdan yüzde 21'e kadar azaltacağını beyan etmiştir. Türkiye, iklim finansmanına ve teknoloji transferine erişiminin kolaylaştırılması ve temin edilmesini beklemektedir. Bu ulusal katkımızın etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için hayati bir konudur."
Bakan Sarı, Türkiye'nin, Paris anlaşmasının uygulanması için kritik bir yıl olan 2020’de Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’nın 26. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği için aday olduğunu da belirterek, bunun, Türkiye'nin gezegenin korunmasına atfettiği önemi gösterdiğini aktardı.

2 derece için 100 milyar $ harcanacak

∂ Paris İklim Anlaşması Paris'te Aralık 2015'te gerçekleşen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) ülkeler, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1.5 ila 2 derece arasında sınırlandırılmasını içeren metin üzerinde anlaşma sağlamıştı. Paris İklim Anlaşması metninde, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesi öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor. Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.