Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destek ve eğitim alanlarında kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık anlayışı içinde yaklaşıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve benzer programlarda kadın çiftçilere öncelik tanınırken, kapsamlı eğitim çalışmaları da yürütülüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, tarım sektöründe kadın istihdamına ilişkin bilgiler yer aldı.

Kadın çiftçilerin bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla pozitif ayrımcılık gözetildiği belirtilen yanıtta, bu kapsamda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nda proje sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçinin tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyeliği durumlarında ilave puan verildiği belirtildi.

Kurucusu veya ortakları kadın olan tarımsal kalkınma kooperatiflerin tarımsal desteklerden faydalanması adına da pozitif ayrımcılık uygulandığı belirtilen yanıtta, pozitif ayrımcılığın, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" programında da uygulandığı aktarıldı.

Kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan, "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı 2012- 2016" içinde tarımda çalışan kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınması çalışmalarının yürütüldüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği iş birliğiyle kadın çiftçilerin sosyal güvenliğine ilişkin eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlendiği belirtildi.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları ile tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek böcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak, 81 ilde eğitimler verildiği vurgulandı.

İŞKUR/KOSGEB iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında, muhtelif illerde seçilmiş proje konularında hem eğitim yayım çalışmaları hem de girdi temini yapıldığı belirtilen yanıtta, şunlar kaydedildi:

"Son 12 yılda 122 bin 406 kadın çiftçiye proje kapsamında çeşitli konularda eğitim verilmiştir. Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü Çalışmaları Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 2012 yılında imzalanan protokol ile Kadın Çiftçi Eğitimi çalışmaları 5 pilot ilde seçilmiş eğitim konularında 185 eğitici eğitilmiş, toplam 771 kadın çiftçi eğitimden yararlanmıştır. Program 2014 yılında 81 ile yaygınlaştırılmış olup, 2015 yılında 81 ilde 8 bin 568 kadın çiftçi eğitimlerden faydalanmıştır. Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı ile Kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi için kırsalda yaşayan girişimci özelliği taşıyan kadınlara İŞKUR/KOSGEB iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek 2015 yılında 8 ilde toplam 407 kadın çiftçiye sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek bir iş fikri ile proje hazırlamaları sağlanmış ve hazırlanan projeler içinden en iyi iki proje desteklenmiştir."