Ö. FARUK BİNGÖL İSTANBUL
Doğrudan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güven, hem iç hem dış çalkantılara rağmen 2015'te de yükselişini sürdürdü. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) her yıl hazırladığı ve Türkiye lansmanı Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yapılan "2016 Dünya Yatırım Raporu" açıklandı. Rapora göre 2014'te 12.1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çeken Türkiye, 2015'te yüzde 36 artışla bu rakamı 16.5 milyar dolara taşımayı başardı. Böylece Türkiye genel sıralamada 2 basamak yükselerek 20’nci, gelişmekte olan ülkeler arasında 4 basamak yükselerek 8’inci, Batı Asya bölgesinde ise 1’inci sırada yer aldı.  
GARANTİ FAKTÖRÜ
Sektörlere göre bakıldığında en fazla yatırımı yüzde 26'şar pay ile üretim ve gayrimenkul aldı. Onu yüzde 22 ile finans ve sigortacılık takip etti. BBVA'nın Garanti Bankası'nda gerçekleştirdiği yaklaşık 2.5 milyar dolarlık satın alma işlemi, finansın ağırlığını artırdı ve toplam yatırım miktarının artmasına önemli katkıda bulundu. Bütün yatırımları içinde yüzde 10 payla ulaşım-depolama sektörleri de dördüncü oldu.

İhracatın %42’si yabancıdan

YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoğlu, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında uluslararası doğrudan yatırımların lokomotif rol üstlendikleri açıktır. Bu sebeple yatırım ortamının iyileştirilmesi ve küresel yatırımdan aldığımız payı artırmak yönünde bütün paydaşlarla el ele vermemiz gereken bir dönemdeyiz. İSO 500 listesinde bulunan 125 uluslararası yatırımcının; toplam ihracatın yüzde 42’sini, üretimden satışların yüzde 31’ini, istihdamın yüzde 29’unu, Ar-Ge yatırımlarının ise yüzde 37’sini gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, konunun önemi daha iyi anlaşılabilir" diye konuştu.

Küresel pastada payımızı koruduk

2015 yılında bütün dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akışı yüzde 38 artışla, 1.76 trilyon dolara yükseldi. Türkiye, küresel yatırım akışından aldığı yüzde 1'lik payı korudu. Gelişmiş ülkelere yönelik UDY yüzde 84 arttı. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki büyük hacimli birleşme ve satınalma işlemleri bunda etkili oldu. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik UDY girişi de şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve yüzde 9 artışla 765 milyar doları buldu. Bu arada ABD’nin vergi kayıplarını engellemek için getirdiği düzenlemelerin etkisiyle, 2016’nın ilk dört ayında sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemleri, 2015’in aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı.