OSMAN
ÇOBANOĞLU

Bütçenin ilk çeyrek verilerinde, vatandaşlara yönelik harcamalar dikkat çekti. Hükümet, 2019 yılı bütçesinden hane halkının refahını artırmak için 53 milyar liradan fazla kaynak ayırmıştı. Bunun yaklaşık üçte biri olan 18,1 milyar liranın ilk üç ayda harcandığı ortaya çıktı. Bu miktarın dokuz milyar liralık kısmı tarım ve hayvancılık için ayrılırken, 4,6 milyar liradan fazlası ise sosyal yardımlara harcandı.
Bunun 806 milyon 861 bin lirası yurtiçi burslar ve harçlıklara ayrıldı. Sağlığa 168 milyon 591 bin, yiyeceğe ise 12 milyon 257 bin lira ayrıldı. Barınma amaçlı giderlere 80 milyon 465 bin lira kaynak aktarıldı. Bunun 22 milyon lirasını koruyucu ailelere yardım ödemeleri kapsıyor.
Hane halkına yapılan ödemelerin yaklaşık dokuz milyar lirası tarım ve hayvancılık için ayrıldı. Çay için 162,5 milyon, buğday için 610 milyon, çeltik desteği için de 70 milyon lira ödeme yapıldı. Yem bitkileri desteği ödemesi için de 851 milyon lira verildi. Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 650 milyon lira aktarıldı.
Ayrıca, mazot desteğine 2,4 milyar, gübreye ise 566 milyon lira harcandı. Buzağı desteği için bir milyar 510 milyon, fındık üreticilerine yapılan destek ise 850 milyon lira oldu.