Destek Patent’in son beş yıllık sektör verilerini değerlendirdiği analize göre; 2014-2018 yılları arasında bu alanda yapılan patent başvuru sayısı yaklaşık 24 bini buldu. Bunların yüzde 62’sini yabancı firmalar oluşturdu. En çok görüntü sistemleri, kablosuz iletişim ve telekomünikasyon alanları öne çıktı.