Sefa Bilgitekin ANKARA

Şu anda taslak olan tebliğe göre bacaların, Ulusal Teknik Onay Belgesine sahip olması gerekecek. Ayrıca mevcut binaların bacaları tebliğdeki şartlarına uygun değilse binaya yapı ruhsatı, yeni binalarda ise eksiklikler giderilinceye kadar binaya kullanım izin belgesi verilmeyecek. Bacaların periyodik denetimi, doğalgazlı bina ve yapılarda 10 yılı, diğer yakıtlı binalarda ise 5 yılı geçmeyecek şekilde tekrarlanacak.

MUAYENE KURULUŞLARI
Binalarda bacaların kontrolü, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde yetkilendirilmiş baca temizlik ve bakım firmaları tarafından mesleki yeterlilik belgesi almış kişilere yaptırılacak. Bacaların en az 13 cm kalınlığında olması gerekecek. Baca yolunda herhangi bir cihaz bulunmayacak, sızdırmazlık raporu istenecek. Banyo ve tuvalet havalandırmasından geçen baca ağır kusur sayılacak. Evler türüne göre en fazla 3 ayda kusurlarını gidermek zorunda olacak.