Pandemide vatandaşa ve işletmelere sunulan en büyük kolaylıklardan biri de kamuya ait borçların uygun şartlarda yeniden yapılandırılması oldu. Bu kapsamda vergi dairelerine 7 milyon 679 bin başvuru geldi. Toplamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Ocak sonunda biten başvurular neticesinde ilk taksit ödemesi de bu ay başında yapıldı. Bu arada son yapılandırmada, öncekilerden farklı bir uygulamaya gidildi. Mükelleflerin itirazları sonucunda yargı süreci devam eden ve sadece bu sebeple “kesinleşmemiş alacaklar” tarafında bulunan vergiler, yapılandırma kapsamına alınmadı. Uzmanlar; hem maliye hem gümrük tarafında bu durumda yüz binlerce dosyanın bulunduğunu, bunların kapsam dışında bırakılarak büyük bir fırsatın kaçtığını belirtiyor.

MAĞDURİYET OLUŞTU
Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamada bulunan Gümrük Müşaviri Zafer Hançer, “17.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ sadece ‘kesinleşmiş alacakları’ kapsadı. Oysa daha önce çıkan benzeri kanunlar; kesinleşmiş borçlarla birlikte kesinleşmemiş borçları da kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu açıdan son çıkan kanunun çeşitli mağduriyetlere sebep verdiği açıkça görülmektedir” dedi.

HERKESİN LEHİNE
Henüz ‘kesinleşmemiş’ statüsünde devam eden söz konusu alacakların idari itiraz, uzlaşma veya mahkeme aşamasında olduğunu ve bu dosyaların sayısının yüz binleri bulduğunu ifade eden Gümrük Müşaviri Zafer Hançer, “İhtilaf hâlindeki davaları zaten yüzde 90’a varan ihtimallerle mükellef kazanıyor. Ve her hâlükârda bunlar bir şekilde ödenecek veya tahsil edilecek. Eğer bu borçlar mevcut hâliyle kapsama alınmış olsalardı; ihtilaflı mükellefler de yapılandırma ile verilen ceza silme, indirim, taksit gibi haklarına kavuşarak borçlarını ödeyecekti. Devlet bir an önce alacaklarını tahsil edecekti. Ekonomimizin sıkıntılı olduğu bugünlerde bu gelirlerin hazineye kazandırılması ülkemize âdeta ilaç olacaktı. Devam eden yüz binlerce dava düşecekti. Böylece hem idarelerdeki hem yargıdaki iş yükü hafifleyecekti. Gereksiz iş gücü kaybı azaltılmış olacaktı” diye konuştu.

BEKLENTİ BÜYÜK
Bu durumdaki mükelleflerin kendilerini de kapsayacak şekilde yeni bir yapılandırma beklediğini vurgulayan Gümrük Müşaviri Zafer Hançer, “Öncelikle mağdur bekleyen mükelleflerin sayısı çıkarılmalı. Böyle bir vergi yapılandırmasının devletimize ne gibi faydası olacağı hesaplanmalı. Görülecektir ki, milyarlarca liralık vergi tahsilatı gerçekleşecek ve bütün taraflar kazançlı çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.