Yerel seçimde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra resmi evrakları yaktırmasıyla gündeme gelen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'a şok! Sayıştay, 100. Yıl Spor Kompleksi ve A-Kent toplu taşıma ücretlendirme sisteminde belediyeyi zarara uğrattığı gerekçesiyle Akaydın'ı yaklaşık 10 milyon lira tazminata mahkûm etti. 
Sayıştayın 2010/147 nolu kararına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binası inşaatı sürerken, yüklenicinin kusuru olmaksızın Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla spor komplekslerinin yapılması hukuken imkansız hale getirildi. Meclis kararı karşısında açılan tazminat davası sonucunda yüklenici firmaya belediye bütçesinden 4 milyon 960 bin 663 lira ödendi. Bu durum da kamu zararı oluşturdu. Buna göre, Akaydın'ın yanı sıra kararda oyu bulunan meclis üyeleri de tazminata mahkûm edildi. Aynı konuda 2011'de açılan dava sonucunda da "yersiz şekilde" belediye bütçesinden 558 bin 119 lira ödenmesi sebebiyle yine kamu zararı oluştu. Sonraki yıl açılan davada da 354 bin 981 liralık ödemeyle kamu zarara uğratıldı.
Mustafa Akaydın'ın 2010 yılında A-Kent ile ilgili toplu taşıma ücretlendirme otomasyonu ve araç takip sistemlerinin yazılımı, montajı ve işlettirilmesi işinde de yükleniciye kesilen gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi sebebiyle de 190 bin dolar zarar oluştu. Sistemle ilgili 2011'de açılan davada yüklenicinin genel para toplanma hesabındaki usulsüz kullanımına faiz işlettirilmemesi de 18 bin 13 lira kamu zararına yol açtı. Ayrıca, A-Kent ile ilgili yine aynı yıl açılan davada yargı kararının uygulanmaması sonucu 1 milyon 259 bin 820 liralık gelir kaybedildi. Otomasyon sisteminin uygulanmasında yerel yönetime aktarılacak yüzde 2'lik payın verilmemesi nedeniyle de 2012'de açılan dava sonucunda belediyenin 2 milyon 181 bin 156 lira zarar ettiği belirlendi. Sayıştay, soruşturma sonucunda 9 milyon 332 bin 752 lira ile 190 bin doların Mustafa Akaydın'a hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine oy birliğiyle karar verdi.
"BENDEN DEĞİL BELEDİYEDEN TAHSİL EDİN"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Sayıştayın kararını siyasi olarak nitelendirdi. Akaydın, "Beklediğim bir karardı çünkü artık Sayıştay, siyasi bir kurum haline geldi. Temyize gideceğiz" dedi. A-Kent ile ilgili kararı haklı bulmadığını belirten Akaydın, böyle bir karar varsa da tahsil edilmesi gereken yerin kendisi ve meclis üyeleri değil, belediye olduğunu söyledi.