Tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde de nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay heyeti, esastan karar veremeyecek; yalnızca 'yürütmenin durdurulmasına' ilişkin talepleri karara bağlayacak. Yargıtay Ceza Dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise, adli tatil kapsamına girmiyor. Bu yüzden AYM'ye bireysel başvurular devam edecek. 31 Ağustos sonrasında Türkiye'nin dikkatleri yine yargıdan çıkacak flaş kararlara odaklanacak. Özellikle paralel yapıya yönelik açılan davaların birçoğunun yeni adli yılla görülmeye başlanması bekleniyor. 
Ebru Karatosun ANKARA