Oğuzhan Şahin ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sık sık dile getirdiği bürokratik oligarşiye karşı yeni adımlar devreye giriyor. Bürokratik işlemlerin sadeleştirilerek kolaylaştırılacağı adımlarla, merkezi yönetim ve mahalli idarelerin hizmetlerine standart gelecek. Doğrudan Başbakan’a rapor verecek iki birim oluşturuluyor. ‘İyi Yönetişim İzleme ve Eşgüdüm Grubu’, sistemdeki tıkanıklıkları tespit ederken, ‘Kamu Yönetimi Reform Görev Gücü’ de, sorunları giderecek adımları atacak. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, ‘Türk kamu yönetiminin modernizasyonu’ için önümüzdeki süreçte atılacak adımları mercek altına alırken, çalışmaları özetledi: “Yürütülen çalışmalar kapsamında, doğrudan Başbakanlık makamına sonuçları ulaştıracak iki birim kurulacak. Çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarından izin alma, görüş sorma gibi süreçler kısalacak. Genel İdari Usul Kanunu çıkarılarak, kamu kurumlarının uyması gereken temel ilkeler bir bütün olarak ortaya konulacak.  Merkezi idare, taşra teşkilatları ve mahalli idarelerin etkinliği artırılacak. İç ve dış denetim güçlendirilecek. ‘Dijital Türkiye Projesi’ hayata geçirilecek. Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden bütün iş ve işlemlerini internet ortamında sonuçlandırmaları sağlanacak. Ayrıca Hükümet, ‘Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlayacak. Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik şekilde verilebilmesi için entegre ‘Kent Yönetimi Bilgi Sistemi’ kurulacak. Kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi ve etkin hizmet için ‘Kamu Bulutu Projesi’ hayata geçirilecek. Merkezi yönetim ve mahalli idarelerin hizmetleriyle ilgili ‘asgari hizmet standartları’ belirlenecek.”