Damla Peker ANKARA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımda kullanılan gübrenin terör örgütleri tarafından bomba yapımında kullanılmasını önlemek için tedbirlerini artırdı. "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Bu kapsamda, gübre satışı yapılan her bir satış noktası için "Gübre Dağıtıcılık Belgesi" alma zorunluluğu getirilecek. Gübre üreticileri, gübre dağıtıcı belgesi olan gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya ürün arz edebilecek. Belgesi olmayanlar piyasaya ürün veremeyecek. Üreticiler, ambalajında ’tescil ve parti numarası’ yer almayan ürünleri piyasaya arz edemeyecek. Ürün ambalajının uyarılar bölümünde, "Toprak ve yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir’" ibaresine yer verecek. Belirtilen yükümlülüklere uymayanlara idari yaptırımlar uygulanacak. "Gübre Dağıtıcılık Belgesi", değişikliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde alınmak zorunda. Tescil ve parti numarası ile tavsiye uyarısını yazma zorunluluğu için de 2 yıl uyum süresi verildi.