TİKA konferans salonunda yapılan seminerde konuşan gazeteci-yazar Beşir Ayvazoğlu, "Osmanlılar, Anadolu’da İslam medeniyetinin Selçuklu yo­rumunu, yep­yeni bir ruh ve dinamizmle Avrupa’nın içlerine kadar taşıdılar" dedi.

Osmanlının, Anadolu Selçuklularının yeterince değerlendiremediği Bizans mirasını da özellikle İstanbul’un fethinden sonra akıllıca kullandığını belirten Ayvazoğlu, Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru ilerlerken karşılaştığı kültürlerle son derece sağlıklı ilişkiler kurduğunu ifade etti.

Ayvazoğlu, Anadolu'da meydana gelen bu yeni gücün, fethettiği ülkelerdeki önemli sanatkarlara cazip imkanlar sunduğunu, bu vesileyle yabancı milletleri kendine yakınlaştırdığını kaydederek, Osmanlı'nın İslam devletlerince öteden beri uygulanan bir usulü de devam ettirdiğini kaydetti. Ayvazoğlu, İslam’ın temel yaklaşımları da muhafaza edilerek büyük bir sentez yaşatıldığını vurguladı.

Konuşmasına Osmanlıda şehirleşme ve estetik konusuyla devam eden Ayvazoğlu, "Osmanlıda halkın yaşayacağı mekanlar edep-adap ilişkisi içinde ele alınmıştır. Cami gibi kutsal mekanların ihtişamını gölgeleyecek bina yapılmamasına özen gösterilirdi" diye konuştu.