Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Özyar atandı.
Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.