ZİYNETİ KOCABIYIK

Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre Tip 2 diyabetli kadınların kalp hastalığına yakalanma riskinin erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu bildiriliyor. Bilimsel çalışmalar, Tip 2 diyabetli kadınlarda kalbi besleyen ana damarlardaki harabiyetin erkeklere göre daha erken yaşlarda ortaya çıktığını ve 2 kat daha öldürücü olduğunu gösteriyor. 
Menopoz dönemine kadar kadınlık hormonunun olumlu etkisi sebebiyle kalp krizinden korunan kadınlar, menopoza girdiklerinde bu koruma kalkanını kaybediyorlar. Altmış yaşına kadar 5 erkekten biri koroner kalp hastalığına yakalanırken, bu hastalık 17 kadında 1  görülüyor. Ancak şeker hastası kadınların bu grubun dışında kaldığına dikkat çeken Emsey Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Güler, “Tip 2 diyabetik kadınların erkeklerden daha erken yaşlarda kalp krizi geçirdiği, ilk kalp krizinden sonra ölme riskinin erkeklerden daha yüksek olduğu bilinmektedir” dedi. Prof. Dr. Güler, şeker hastası kadınlarda kalp anjiyosu ve stent uygulamaları ile by-pass ameliyatlarının daha riskli olabileceğini de sözlerine ekliyor. 
Kadınlarda kalp hastalıklarının yıllarca bir erkek hastalığı gibi değerlendirildiğini ancak bazı farklılıklar gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Güler, “Kadınlarda şikayetler belirsiz olabilmektedir. Çabuk yorulma halsizlik ve çarpıntı şikâyetleri göğüs ağrısının önüne geçebilmektedir. Yine teşhis açısından özellikle efor testi gibi ön testlerde yanıltıcı sonuçlar olabilmektedir. Böylece erken teşhis erkeklere oranla daha zor olmaktadır” diye konuştu.

RİSKİ AZALTIN

Koroner kalp hastalıklarına ilişkin risk faktörlerinin şeker hastası kadınlar için çok daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güler, “Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, obezite, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir.  Erken dönemde başlatılan yaşam tarzı değişiklikleri ile bu riskler azaltılmalıdır” dedi.