Migren ameliyatının endoskopik olarak yapıldığını söyleyen Opr. Dr. Çetin Duygu  ameliyatla ilgili şu bilgiyi verdi: “Tetik Nokta Teorisine göre migren atağının bir başlangıç noktası bulunuyor. Bu noktada mekanik sıkışıklığın kimyasal etkilere dönüşerek sinirlerin uyarıldığı düşünüyor. Ameliyatı ağrıya yol açan bu bölgeye yönelik olarak yapıyoruz. Saçlı deri içinde 1 cm’lik kesi yaparak, cilt altından ağrının kaynağı olan hedef sinirlere ulaşıyoruz. Endoskopik olarak yapılan ameliyatla çevre dokularla sinirler arasındaki ilişki tekrar düzenleniyor ve sıkışma alanları serbestleştiriliyor” dedi.
Migren ameliyatının bir beyin ameliyatı olmadığını; cilt altında gerçekleştirildiğini belirten Opr. Dr. Duygu, migren tanısı kesin olarak Nöroloji doktoru tarafından teşhis edilmiş olan, ilaç tedavisi altında dahi bir ay içinde 2 ya da 3 atak geçiren, yan etkilerinden dolayı ilaç alamayan ya da ilaç kullanmak istemeyen migren hastaları ameliyat için uygun adaylar olduğunu söyledi. Opr. Dr.  Duygu, 2011 yılında yapılan bir çalışmada ameliyatın hastaların %88’ inde başarılı olduğunun ortaya konduğunu ifade etti.