Osman Sağırlı MEKKE
İslam'ın ilk doğduğu yıllara ait eserlerin yer aldığı Mekke müzesi, hacı adaylarına Asrı saadet dönemine tarihsel bir yolculuk yapma imkânı sunan Mekke'nin Zahir Mahallesi'nde yer alan Mekke Müzesi, hac dönemi nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların ilgi gösterdiği yerlerden biri. Hacı adaylarının ilgi gösterdiği Mekke Müzesi'nde, yaklaşık 4 yıldır genişletme çalışmaları yapılan Kâbe-i Muazzama'nın da içinde yer aldığı Mescid-i Haram projesinin maketi sergileniyor. Mekke ve Medine'nin tarihî geçmişine ışık tutan müzedeki en eski eserler arasında; Sahabe döneminde hicri 65 yılında Kâbe-i Muazzama'nın iç sütunlarının altında yer alan bir ağaç kütük, ilk zemzem kuyusu muhafazası ve Beytullah'ın ilk iç örtüsünün dokunduğu tezgâh yer alıyor. Müzede Osmanlı dönemine ait eserler de var.Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine ait minber başlığı, Sultan Murad Han tarafından yaptırılan Hacer-ül Esved muhafazası ve o dönem kullanılan Kabe kapısı, Abdülmecid Han döneminde yapılan Kâbe'nin ahşap sandukası, Üçüncü Murad Han tarafından yaptırılan Mescid-i Nebevi minberinin kapısı da muhafaza altında tutuluyor. Hacı adaylarına Peygamber efendimiz dönemine tarihî bir yolculuk yapma fırsatı sunan müzedeki en yeni obje ise, Kâbe-i Muazzama'da halen süren genişletme projesinin maketi. Projenin birebir kopyası olan maket, Kâbe-i Muazzama'nın da içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinin çalışmalar tamamlandığında nasıl bir hale kavuşacağını gösteriyor. Restore edilerek tavaf alanının etrafına yeniden monte edilmeye başlanan Osmanlı revakları da makette yer alıyor.