DAMLA PEKER

Bölünmüş tarım arazilerinin birleştirilmesine yönelik arazi toplulaştırma çalışmaları tam gaz devam ediyor. Verimli ovalarda yapılaşmanın önüne geçmek için de önemli tedbirler alınıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2002 yılından bu yana 4.6 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanırken; 2023 yılına kadar vasıflarını yitirmiş 14 milyon hektar tarım arazisinin daha toplulaştırmasının tamamlanması planlanıyor. Bakanlık, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemek için bu yıl da önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda,  tarım arazilerinin envanterinin çıkarılması ve bu arazilerin korunması için “Sayısal Toprak Veri Tabanının İyileştirilmesi” çalışmaları 2016 yılında tamamlanacak. Tarım dışı taleplerin takip edilmesi, tarım arazilerinin korunması ve aynı zamanda tarım dışına çıkarılmak istenen arazilerin kontrollü yönetimini sağlamak için otomasyon sistemi oluşturulacak. Bakanlık, kaçak yapılaşma ile yok olma tehlikesi altındaki verimli ovalarda yapılaşmanın önüne geçmek için önemli bir adım daha atıyor. Büyük tarımsal ovalarda koruma tedbirlerinin hayata geçirilmesine yönelik son aşamaya gelen bakanlık, 106 ovanın sınırlarını çizdi. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşların görüşüne açılacak bu çalışma, ardından Bakanlar Kurulu kararı ile “büyük ovaların” ilan edilmesi planlanıyor.