Hane Halkı İş Gücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının yüzde 79,8'i iş gücünde iken, yüzde 20,2'si iş gücü dışında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim mezunlarının yüzde 71'ini istihdam edilenler, yüzde 8,8'ini işsizler oluşturdu. Yüksek öğretim mezunu kadınların yüzde 59,9'unu istihdamda olanlar, yüzde 11,6'sını ise işsizler oluştururken, erkeklerde bu oran sırasıyla yüzde 79,6 ve yüzde 6,5 olarak açıklandı.

KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI DAHA YÜKSEK

İşsiz sayısının istihdam edilenler ve işsizlerin oluşturduğu iş gücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 16,3 iken erkeklerde yüzde 7,6 oldu.

İSTİHDAM ALANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ALAN VETERİNERLİK

Yükseköğretim mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına göre istihdam oranları incelendiğinde ise veterinerlik bölümü mezunlarının yüzde 81,3 ile en yüksek istihdam oranına sahip olduğu, bunu 80,5'le sağlık, yüzde 79,9 ile mühendislik bölümü mezunlarının izlediği görüldü.

İstihdam oranının en düşük olduğu alanlar ise yüzde 59,9 ile sosyal ve kişisel hizmetler ve yüzde 62,6 ile sanat bölümleri olarak açıklandı.

İŞSİZLİK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ALANLAR GÜVENLİK VE SAĞLIK

Araştırma sonuçlarına göre, işsizlik oranının en düşük olduğu alanlar yüzde 3,4 ile güvenlik hizmetleri ve yüzde 4,9 ile sağlık oldu.

Bu alanları yüzde 6,6 ile hukuk, yüzde 7,8 ile öğretmenlik ve eğitim bilimleri, yüzde 8,2 ile veterinerlik takip etti.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu alanlar ise yüzde 19,8 ile yaşam bilimleri, yüzde 17,2 ile sosyal ve kişisel hizmetler, yüzde 17 ile bilgisayar oldu.