Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik yeni mekanizmaları hayata geçirecek. Ofis tarafından yürütülecek çalışma kapsamında; öncelikle siber güvenlik alanında hukuki, idari ve teknik gereksinimler belirlenecek. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek. Siber güvenliğe yönelik düzenlemeler ve teknik alt yapı güçlendirilirken; kamuda mevzuat çalışmaları yapılacak ve siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanacak. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecek. Bu sayede eksikliklerin tespit edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacak.