Allahü teâlâ, yumuşak huylu olanları sever

A -
A +

"İlim ve sekîne sâhibi olunuz! Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz! İlim ile tekebbür etmeyiniz!"

 

 

 

 

 

 İslâmiyet ve sağlığımız -9-

 

Hasta olmamak ve hastalıktan kurtulmak için, çok üzülmemeli, her şeye kızmamalı, aşırı öfkelenmemelidir. Gadabın ve sertliğin zıddı, yumuşak olmaktır. Hilm, yumuşaklık gadaba gelmemek demektir. Bu da aklın çokluğuna alâmettir. Hadîs-i şerîfte, (Gadaba sebep olan şey karşısında hilm göstereni, Allahü teâlâ sever) ve (Allahü teâlâ, hayâ ve hilm ve iffet sâhiplerini sever. Fuhuş söyleyenleri ve sarkıntılık yaparak dilenenleri sevmez) buyuruldu. İffet, başkasının malına göz dikmemektir. Fuhuş, çirkin, ayıp şeylerdir.

 

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ Rabbî! Bana ilim ve hilm ve takvâ ve âfiyet ihsân eyle!) duasını çok söylerdi. Her Müslümana en çok faydalı olan ilim, kelâm, fıkıh ve ahlâk ilimleridir. Bunlara (İlmihâl Bilgileri) de denir. Âfiyet, dînin ve îtikâdın bid’atlerden, amelin ve ibâdetin âfetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin hevâ ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selâmet bulması, kurtulması demektir. Resûlullahtan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” duaların efdali hangisidir diye sorulduğunda, (Allahü teâlâdan âfiyet isteyiniz. Îmândan sonra, âfiyetten daha büyük nîmet yoktur) buyurdu. Âfiyete kavuşmak için, çok istiğfâr etmelidir.

 

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” şu duayı çok okurdu: 

 

(Allahümme innî es’elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.) Bunun mânâsı, (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sâhiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!) demektir. Biz Müslümanlar da, her zaman ulu ve şanlı Peygamberimiz gibi dua etmeliyiz!

 

Hadîs-i şerîfte, (İlim ve sekîne sâhibi olunuz! Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz! İlim ile tekebbür etmeyiniz!) buyuruldu. Sekîne, ağır başlı, vakar sâhibi olmaktır. Hadîs-i şerîfte, (İslâmiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi, Cehennem ateşi yakmaz) ve (Yumuşak olmak, bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak, gaflete sebep olur) buyuruldu. Hadîs-i şerîfte, (Rıfk sâhibi olmayan kimseden hayır gelmez!) ve (Rıfk, insana ziynet verir, kusûrlarını giderir) buyuruldu.

 

Yine bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (İlim, öğrenmekle, hilm de gayret ile hâsıl olur. Allahü teâlâ, hayırlı şey için çalışanı, maksadına kavuşturur. Kötülükten sakınanı, ondan korur.)

 

Bunun için her Müslüman, herkese karşı daima güler yüzlü ve tatlı dilli olmalıdır. Sertlik kaybettirir. Yumuşaklık kazandırır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

 

(Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir.) [Müslim]

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.