Siyonizm teşkilatı niçin kuruldu?

A -
A +

İngiliz Başbakanı James Balfour, Filistin'de Yahûdi Devleti’nin kurulması için çalışan Siyonizm teşkilatını 1917'de kurdu...

 

 

 

Yahûdilerin ihânetleri -15-

 

Siyonizm, Filistin dışındaki bütün Yahûdîleri “arz-ı mev’ûd”da (vâdedilmiş topraklar) yani Filistin’de toplamak ve sonra da hazret-i Süleyman’ın mâbedini Siyon Dağına yeniden inşâ etmek, Yahûdîleri bütün insanlığa üstün kılmak idealidir. İngiliz Başbakanı JAMES BALFOUR, Müslümanların mukaddes yerleri olan Filistin'de Yahûdi Devleti’nin kurulması için çalışan Siyonizm teşkilatını 1917'de kurdu. İngiliz hükûmeti, bu işi senelerce destekleyip, 1947'de İsrail devletinin kurulmasını sağladı. 1948’de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla Siyonizm gâyesine ulaşmış gibi gözükürse de, bütün dünyada faaliyetine ara vermeden devam etmektedir...

 

     ***

 

Mûsâ aleyhisselâm Mısır’dan çıkıp, Kızıldeniz’i geçtikten sonra Tur Dağının bulunduğu Sînâ Çölüne (Tîh Sahrasına) gelerek Yahûdilerle kırk yıl kadar burada kaldı. Onları, Filistin topraklarında yerleştirmeyi vâdetti. Fakat Mûsâ aleyhisselâm, Filistin topraklarına girmeden, daha Şeria Vâdisinde iken vefât etti. Yahûdîler, bundan dolayı Filistin’e Arz-ı mev’ûd demişler ve oraya yerleşmek en büyük idealleri olmuştur. Târih boyunca bunun için çalışmışlardır. Hazret-i Süleyman zamanında buraya yerleşmeye muvaffak olmuşlardır...

 

Yahûdîler, Romalılar tarafından mâbetleri yıkılıp, Filistin’den sürüldükten sonra, Filistin’de devlet kuracak, onları esirlikten kurtaracak bir mesih beklemeye başladılar. Târih boyunca çeşitli kimseler mesihlik iddiası ile ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de İzmirli Yahûdî Sabatay Sevi’dir. (1626-1676). En sonuncusu da 1868’de Yemen’de çıkan Şukr-el Kubeyl’dir...

 

Yahûdîler, Filistin’de devlet kurmak için teşkilâtlanmaya 17. yüzyılda başladılar. 1695 yılında İngiltere’de Oligar Paulli adlı Yahûdi III. William’a mürâcaat ederek Filistin’de bir Yahûdi Devleti kurulması husûsunda yardımını talep ettiler. Bu mücâdeleleri bağımsız İsrail Devletinin kurulduğu 14 Mayıs 1948 yılına kadar devam etti.  

 

İsrâil Devletinin kurulması için en büyük gayreti gösteren Theodor Herzl hâtıralarında özetle şöyle demektedir: 

 

“27 Şubat 1896’da Daily Chronicle Gazetesi’nde, Yahûdî Devleti dolayısıyla milyoner Sir Samuel Montagu ile yapılmış röportajım yayınlandı. Montagu’ya göre birisi Filistin’i Türklerin Sultanı’ndan iki milyona satın alabilir. 19 Haziran 1896 akşamı Newlinsk, kötü haberler ve asık bir suratla Yıldız Sarayından döndü. Sultan Abdülhamîd’in şöyle dediğini nakletti: 'Eğer Mr. HERZL, senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise, ona söyle! Bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben iki karış dahi olsa toprak satamam. Zîra bu vatan bana değil, milletime aittir...' diyen Sultan Abdülhamîd’in doğru ve büyük sözleri beni sarstı, bir zaman bütün ümitlerimi kırdı. Bu sonu ölüm ve parçalanmaya giden karşı koymada trajik bir güzellik var. Mamafih son nefese kadar, pasif mukâvemet şeklinde de olsa mücadele edeceğiz... Sultana karşı bir kampanya açmalı. Bu iş için de, sürgün edilmiş prensler ve Jön Türkler kullanılmalı. Aynı zamanda Yahûdi sosyalistleri faaliyete geçmeli...”         

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.