"Asker Torba Kanunu"nda öngörülen emeklilik ve GSS düzenlemeleri

A -
A +

Kamuoyunda "Asker Torba Kanunu" olarak bilinen “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personele ilişkin bazı özlük haklarına ve statülerine dair düzenlemeler yapılması yanında uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hâllerde uygulanacak yaptırımlar ile askerî kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklere kadar kapsamlı düzenlemeler öngörülmektedir.

 

Bu yazımızda mezkûr Asker Torba Kanunu teklifinde yer alan özellikle personele ilişkin sosyal güvenlik hakları irdelenmiştir.

 

 

Erbaş ve erlerin genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeler

 

 

Torba Kanun’da erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde yaralanması, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda, SGK mevzuatı kapsamında ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eş değer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, Sosyal Güvenlik Kurumunca belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretlerinin; ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

 

Ayrıca bu kapsamda, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesinden karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

 

 

Emeklilikle ilgili düzenlemeler

 

 

Sosyal Güvenlik Reformu ile sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmişti. SGK’nın uygulama (5510 s.) Kanun ile Emekli Sandığı Kanunu arasındaki bazı farklılıkların giderilmesi ve düzenlemenin 1/2/2018 tarihinden itibaren kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler hakkında uygulanması amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre SGK uygulama kanununa ilave edilen ek madde ile Emekli Sandığı Kanununun mülga 39. maddesi kapsamında olup, özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması hâlinde emekli aylığı bağlanması ve bağlanan yaş şartı tamamlanıncaya kadar, ödenmesini takip eden 2 ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmesi öngörülmektedir.

 

Diğer yandan SGK uygulama (5510 s.) Kanunun geçici 4. Maddesinde düzenlenen Emekli Sandığına ilişkin hükümler kapsamındakilere bağlanacak emekli aylığı ile Kanunun yürürlük tarihinden önce emekli aylığı bağlanan veya emekli ikramiyesi ödenenlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir. Bu bağlamda 01/02/2018 tarihinden Asker Torba Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar özel kanunları gereğince kadrosuzluktan emekliye sevk edilenlerden, yaş şartı dışındaki tabi oldukları emeklilik şartlarını kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarih itibarıyla sağlamış olanlara, emekliye sevk tarihlerini takip eden ay başından geçerli olarak emekli aylığı bağlanacaktır. Bunlara, bu kanunda yer alan maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiyesi ödenmesi de öngörülmektedir. Ancak, yargı kararları veya tabi oldukları yaş şartını sonradan tamamlamaları nedeniyle veyahut ilgili Kanunun hükümlerinden yararlanarak bu yeni düzenlemenin yürürlük tarihinden önce emekli aylığı bağlanarak emekli ikramiyesi ödenenlere, ayrıca ikramiye veya ikramiye farkı ödenmeyecektir.

 

 

Göze çarpan diğer düzenlemeler

 

  • Uzman erbaşların hizmet gereği zorunlu nedenlerle kullanamadıkları yıllık izinlerinin subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içerisinde kullanabilmeleri imkânı tanınmaktadır.

  • Eğitimde başarı gösteren hukuk sınıfı subayların, sadece hukuk hizmetleri kadrolarına değil, Millî Savunma Bakanlığınca ihtiyaç duyulan tüm hukuk sınıfı subay kadrolarına atanabilmesine ilişkin imkân tanınmaktadır.

  • Askeralma Kanunu ile statüler arasına "yedek astsubay” statüsü ilave edilmiştir. Madde ile, astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek olan harçlık tutarının uzman onbaşı maaşı yerine en alt astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

  • Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlarının düzenlendiği maddede değişiklik yapılarak harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş işlemlerine katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesi öngörülmektedir.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kit27 Mayıs 2024 18:50

Kamuda taşerona kadro

emekli polis27 Mayıs 2024 14:44

isa bey emekli polise bir şey yokmu.