Bayramda trafik kazalarına karışanlara SGK'dan fatura!

A -
A +

9 günlük uzun bayram tatili dün sona erdi. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen bayramın sadece ilk 6 gününde bile trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 683 kişinin yaralandığı resmî merciler tarafından açıklandı.

 

Son 3 günlük dönüş yolculuğunda vuku bulacak muhtemel kazalar da hesaba katıldığında bu sayının daha da büyüyeceği aşikâr. Öncelikle ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

 

Karayolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış bütün olaylar trafik kazası olarak ele alınmakta ve bundan mütevellit maddi hasar, yaralanma ve ölüm durumlarına göre birçok hukuksal işlem ve rücu durumları söz konusu olmaktadır. Zira insan vücudunun dokunulmazlığı hukukun genel kurallarından biridir. Kaza da olsa insan vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişiye Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılması da belirli hâllerde mümkün olmaktadır. Diğer yandan kaza neticesinde ortaya çıkan yaralanma ve özelikle ölüm hâllerinde maddi tazminat ve manevi tazminat davaları da muhtemeldir.

 

Mahkemeler tarafından yapılan bu işlemlerin yanı sıra SGK da yaralanan ya da ölen kişi nedeniyle sigortalıya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine yaptığı tüm ödeme ve masrafları yaralama veya ölüme sebep olan kişiye ödettirmesi söz konusu olmaktadır.

 

 

YARALANMALI KAZALARDA DURUM

 

 

Trafik kazası sonucu yaralanan kişi SGK’lı ise bu kişinin yaralanma durumuna göre; yatarak veya ayakta rapor durumu ve süresine göre bu sürelerde SGK yapmış olduğu iş göremezlik ödemeleri ile duruma göre tüm tedavi masraflarını kazada kusuru bulunan kişilere ödettirmesi söz konusu olmaktadır. Ödettirme işlemi kusur oranında yapılmaktadır. Trafik kazası sonucu, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödettirilmesinde ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı eğer sigorta varsa öncelikle sigorta şirketinden (poliçe limiti dâhilinde) yazı ile talep edilmektedir. Poliçe limiti yetersiz değilse bu durumda sigorta şirketinden alınamayan masraflar bizzat olaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden tahsil edilmesi amacıyla rücu işlemi başlatılmaktadır.

 

Kaza nedeniyle SGK tarafından yapılan masraf ve ödemelerine ilişkin sigorta şirketinin ifa yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde de ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı yasal faizi ile birlikte, olaya sebebiyet veren kusurlu kişinin kendisinden alınmaktadır.

 

 

TEDAVİYİ İHMAL EDEN KAZAZEDENİN DURUMU

 

 

Trafik kazası neticesinde yaralanan kişi tedavi olmaz ya da tedaviyi ihmal etmesi ve yahut doktor tavsiyelerine uymaması nedeniyle tedavi sürecinin uzamasına sebep olmuşsa SGK bağlayacağı iş göremezlik ödeneklerinde azaltmaya gidecektir.

 

 Örneğin geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı kırılan sigortalının öncelikle sağlık hizmet sunucularına başvurarak tedavisini yaptırması gerektiği hâlde, buna uymayarak kırılan ayağını gayri sıhhi şartlarla tedavi yolunu seçmesi ve bunun sonucunda kırılan ayağı üç ayda iyileşeceği yerde beş ayda iyileştiğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca tespit edilmesi hâlinde sigortalının uzayan iki aylık tedavi süresi için ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği; dörtte birine kadar eksiltilerek ödenecektir.

 

 

ÖLÜM VE MALULİYETE SEBEP OLANA SGK’DAN AĞIR FATURA

 

 

Trafik kazalarında özelikle yaralanan ya da ölen kişi işveren tarafından görevlendirilmiş ise ya da bir işverene bağlı olarak şoför olarak çalışmakta trafik kazası neticesinde karşı aracın kusuruna binaen sakat kalmış ya da ölmüş ise SGK bu olaylara sebep olanlara ağır fatura çıkarmaktadır.

 

Yaralama sonucu malulü olan sigortalıya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, SGK tarafında bağlanacak emeklilik aylıkları kusur nispetinde rücu edilmesi yani kazada kusuru olan karşı araç sürücüsüne ödettirmesi söz konusu olmaktadır.

 

  ***

 

“Her engel bir fırsattır… Kalp kırıklığı, mutlu olmak için, hastalık, iyileşmek için, nefret, sevmek için, suç bağışlamak için, başarısızlık, başarılı olmak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eleştirilmekten korkmayın!” Tony Robbins

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.