Engelliler! 400 bin TL karşılıksız devlet desteğini kaçırmayın...

A -
A +

2022/Ocak ayı Engelli ve Yaşlı Bülteninde yer verilen Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere 2.511.950’dir. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın sayısı azımsanmayacak kadar çok…

 

Diğer yandan engelliler ve eski hükümlüler istihdam açısından dezavantajlı grupta bulunmaktadır. Bunların çalışma hayatına katılmalarının sağlanması için İş Kanunumuzda mecburi istihdam şartı yer almaktadır. Bu Kanun kapsamındaki işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere çalıştırmadığı her kişi ve her ay için 20.900 TL tutarında idari para cezası kesilmektedir. Kesilen bu ceza paraları engelli ve eski hükümlülerin iş sahibi olmaları amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla kendi işini kuracak olan engelliler ile eski hükümlülere yönelik hibe destekleri yeni dönemde engellilere hibe destekleri 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, eski hükümlülere yönelik verilen hibe destekleri ise 110 bin TL’den 300 bin TL’ye yükseltildi.

 

 

 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEKLERİ

 

 

 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için çalıştırmadığı her ay başına kesilen idari para cezaları;

 • Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde,

 • Korumalı iş yeri desteğine yönelik projelerde,

 • Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojileri projelerinde,

 • Engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projelerinde ve

 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılmaktadır.

 

 

ENGELLİYE, KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİ

 

 

 

18 yaşını tamamlamış, İŞKUR’a engelli kaydını yaptırmış bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az %40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da ilave istihdam oluşturmak amacıyla Kurum internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle e-Devlet üzerinden “Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler.

 

Bu kapsamdaki projelerde: Kuruluş işlemleri desteği, İşletme gideri desteği, demirbaş desteği şeklinde hibeler sağlanmaktadır.

 

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin ayrıca;

 

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

 • İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,

 

 

Diğer yandan “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projelerin kabul edilmediğini şimdiden belirtelim.

 

 

 

ESKİ HÜKÜMLÜYE HİBE DESTEĞİ PROJELERİ

 

 

 

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olup ilgili mevzuat kapsamında eski hükümlü kabul edilen kişiler, Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (Denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine “Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler.

 

Son olarak açıkladığımız tüm hibe desteklerinin e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmakta olduğunu hatırlatalım.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yalınız Efe30 Nisan 2024 10:53

Eski hükümlü kadrolarını hak etmeyenler istismar etmektedir.