Kısa çalışma ödeneği uygulaması değişti!

A -
A +

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tamamen yeniden düzenlenerek dünkü Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan işçileri çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hâllerinde, sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

 

 

KISA ÇALIŞMA UYGULANMASINI GEREKTİREN DURUMLAR

 

 

Yönetmelikte kısa çalışmanın üç ayı geçmemek üzere genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hâllerinde uygulanabilecek.

 

 Bu sayılan gerekçelerle; iş yerinde uygulanan çalışma süresinin, en az dört hafta süreyle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik şartı aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması gerekmektedir.

 

 

KISA ÇALIŞMA TALEBİ

 

 

Belirtilen sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren; İŞKUR’un Kurum birimine Kurum tarafından belirlenecek yöntemle talebini iletecektir ayrıca ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına da yazılı olarak bildirimde bulunması gerekecektir. Bu taleple birlikte;

  • Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerin iş yerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu,

  • İş yerinin ünvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik iş yeri sicil numarasını ve

  • İŞKUR tarafından belirlenen şekilde hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak sigortalılara ait kısa çalışma dönemi ve kısa çalışma sürelerine ilişkin bilgileri içeren listeyi de bildirmek zorundadır.

 

SÜRE ŞARTI

 

 

Başvurusu esnasında iş yeri yönünden; iş yerinde veya iş yerinin bir bölümünde uygulanan kısa çalışma süresi, iş yerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte bir oranından az olamaz.

 

Sigortalı yönünden ise kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla üçte bir oranından daha az belirlenebilmesi mümkündür.

 

 

UYGUNLUK DENETİMİ YAPILACAK

 

 

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum birimi tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilmektedir. Ayrıca bu talepler Kurum birimi tarafından sebep ve şekil yönünden inceleme tamamlandıktan sonra iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmiş olan ve uygunluk tespiti henüz tamamlanmayan kısa çalışma başvurularında, iş müfettişlerinin uygunluk tespiti sırasında gerekli gördüğü değişiklikler hariç olmak üzere, işverenler tarafından kısa çalışma döneminin değiştirilmesi, kısa çalışma süresinin artırılması ve/veya kısa çalışma uygulamasına yeni sigortalı eklenmesi hususunda herhangi bir değişiklik yapılamayacak ve aynı gerekçeyle yeni talepte bulunulamayacaktır.

 

 

ÖDENEK ŞARTLARINDA KOLAYLIK

 

 

Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesinde "Pasif iş gücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirme, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştırma” hedefi yer almaktadır. Bu bağlamda sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir kısa çalışma uygulamasından faydalanma şartları kolaylaştırılmaktadır.

 

Bu çerçevede kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu ilave edilmiştir. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600 günden 450 güne indirilmiştir.

 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı tutarında olacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.