Stajın emekliliğe sayılmasına ilişkin yeni yasa teklifi

A -
A +

Mesleki ve teknik eğitim, ülkelerin kalkınmasında büyük ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle iş gücünün niteliğinin artırılarak katma değer oluşturmasında ve dolayısıyla ekonomik gelişmede katkısı yadsınamaz.

 

Ülkemizde küçük çocuklar bile bir iş yerinde hizmet akdine göre çalıştıklarında tüm sigorta kollarına tabi tutulmalarına rağmen aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler ise emeklilik (yaşlılık, malullük ve ölüm) sigortalarının kapsamı dışında tutulmaktadır. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası uygulanmaktadır. Oysa stajyer ve çırakların da tüm sigorta kollarından faydalandırılması hem işverenlerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının giderilmesinde hem de EYT düzenlemesiyle birlikte daha da bozulan SGK’nın aktüeryal dengesinin düzeltilmesinde katkı sağlayacaktır...

 

Stajyer ve çırak olarak çalışmış olanların emeklilik sigortalarından faydalandırılmamaları ve tabi oldukları staj sigortasının emeklilikte başlangıç sayılmaması haklı olarak hep yakınma konusu olmaktadır. Bu konundaki yakınmalarını daha önceden de müteaddit kez kamuoyunun gündemine getirmiştim. Keza gazetemize emekliler ve emeklilikte kademe bekleyenlerden sonra en çok stajyer ve çırak olarak çalışmış olan okuyucularımızdan hemen her gün yağmur gibi sual ve talepler gelmektedir.

 

Okuyucularımızdan gelen yoğun talep ve bu konudaki meraklarına her yeni gelişme olduğunda ışık tutmaya devam ediyoruz…

 

Stajyer ve çırakların emekliliklerini kolaylaştırmak maksadıyla geçtiğimiz günlerde TBMM’ye “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlığı altında yine bir kanun teklifi verildi. TBMM komisyonlarına kadar intikal ettirilen bu kanun teklifi çerçevesinde stajyer ve çırakların taleplerini bu yazımızda değerlendireceğiz…

 

 

 

STAJDA EŞİTLİK ŞART!

 

 

 

Sosyal güvenlik mevzuatımıza bakıldığında hakikaten stajyerler arasında emeklilikte avantaj sağlayan hizmet borçlanmaları açısından eşitliğe aykırı düzenlemelerin bulunduğu hemen göze çarpmaktadır. Keza SGK uygulamasında hâlen avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları hâlinde bu süreleri borçlanabilmektedir.

 

Yine 1416 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri hatta doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler borçlanılarak emeklilik başlangıcında dikkate alınmaktadır. Ancak diğer stajyerler ile çırakların bu hakkı bulunmamaktadır.

 

Anayasanın eşitlik ilkesi gereği bu kesimin de borçlanma hakkından faydalanması gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki stajyerlerin bütçeye çok büyük yük getirmesi de söz konusu değildir.

 

 

 

STAJYER VE ÇIRAKLARIN TALEPLERİ

 

 

 

Gazetemize gelen talep ve yakınmaların çoğu stajyer ve çırak olarak çalışmış olanların bu çalışmalarının emeklilikte sigorta başlangıcı sayılması ya da bu süreler için borçlanma hakkının verilmesi noktasında toplanmaktadır.

 

Bize ulaşan taleplerde en azından yukarıda açıkladığımız stajyer avukatlar ile yurt dışında geçen öğrenim süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri hatta doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreleri borçlanma hakkı olanlar da olduğu gibi kendilerine de bu hakkın verilerek eşitsizliğin giderilmesidir.

 

SGK’nın uygulamadaki kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Stajyer ve çıraklık sigortası SSK kapsamında bulunmaktadır. Ancak emekliliğe yarayan uzun vadeli sigorta kolları diye tabir edilen yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bütün mesele stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına da tabi tutulmamalarında yatmaktadır. Bu bağlamda staj ve çıraklık sigortası ile emekli olmak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollar;

  • Birincisi stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi ve

  • İkincisi ise staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesinden ibarettir. Bu iki yol için de mutlaka yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

 

TBMM KOMİSYONLARINA KADAR GELEN STAJ-ÇIRAKLIK KANUN TEKLİFİ

 

 

 

TBMM’ye intikal ettirilen yeni kanun teklifinde; lise veya üniversite öğrencileri, öğrencilik hayatlarının belirli dönemlerinde staj veya çırak olarak devletin bilgisi dâhilinde çalıştıkları ve bu kişilerin SGK mevzuatı çerçevesinde sigorta işlemlerinin yapıldığı ancak stajyer veya çırak olarak çalışan bu kişilerin çalıştıkları tarihteki sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası olarak geçtiği yani sigortalıların temel iki amacından biri olan sağlık hizmetlerinin teminini sağladığı, ancak sigortanın diğer temel amacı olan emeklilik noktasında bu sigorta türü ilgili kişilere yalnızca mağduriyet olarak döndüğü tespitine yer verilmiştir.

 

Teklifin devamında sigortalılık süresinin başlangıcı olarak staja başladıkları tarih değil, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi yatırılma tarihinin esas alınmakta olduğu oysa, stajyer veya çırak olarak çalıştıkları tarihte devlet tarafından bu kişilere sigorta numarası ve sigorta kartı verildiği hâlde çalışmalarının âdeta yok sayıldığı belirtilmiştir.

 

Buradan hareketle mağduriyetin giderilmesi adına stajyer veya çırak olarak iş hayatına başlayanların 4/1-a sigorta tescil tarihi olarak esas olarak alınmasını ve bu kişilerin emeklilik aşamasında yaşadığı zorluğu ortadan kaldırmayı, mesleki eğitimin özendirilmesine katkı sağlaması bakımından, fiilen bir çalışmaya dayanan stajyerlik ve çıraklık dönemlerine ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı tanınması yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere TBMM’ye en son verilen inceleme konusu kanun teklifinde staj ve çıraklara borçlanma hakkı verilerek mağduriyetlerin giderilmesini amaçlamaktadır. Ancak daha önceden de bu yeni kanun teklifine benzer muhalefet milletvekillerince çok sayıda teklif verilmesine rağmen yasalaşmadı. Umarız bu kez yasalaşır ve stajyerler arasında borçlanma ve dolayısıyla emeklilik yönünden eşitlik sağlanmış olur.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Emre 16 Nisan 2024 21:49

Staj ve Çıraklar olarak ihtiyacımız olan tek şey ilk tescil tarihimizin ssk başlangıcı olmasıdır.. Seçim Bitti Çırağa Adalet Zamanı istiyor uz #ÇıraklıkSigortasınaÇözümBulun

Salih tekir 16 Nisan 2024 15:42

Daha net anlatılamazdı çok teşekkür ederim Allah razı olsun

Aydın Karaca 16 Nisan 2024 14:48

Stajyer ve çırakları gündemde tuttuğunuz, sorunlarını dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler gibi değerli üstatlar vesilesi ile umarız en kısa sürede bu mağduriyet sona erecektir.

Uğur 16 Nisan 2024 14:14

İnşallah borçlanma hakkı verilerek bu süreler emekliliğe sayılır ve bu mağduriyet giderilir..

Serhat16 Nisan 2024 14:01

Teşekkürler İsa Bey çok güzel özetlemişsiniz

Alper16 Nisan 2024 00:05

ALLAH sizden Binlerce kez razı olsun

Engin 15 Nisan 2024 23:08

Emeğinize yüreğinize sağlık İsa bey halk size minnettar,

Cihan15 Nisan 2024 21:48

Doğrular bu kadar güzel yazılmazdı çok teşekkür ederiz sayın hocam

Staj mağduru 330815 Nisan 2024 20:32

Çok çok teşekkürler isa bey,staj ve çıraklar olarak bu mağdir olduğumuz haklı davamızın yanında olup sesimiz olduğunuz için size sonsuz teşekkürler ederiz,efendim iyi ki varsınız,

Şenol15 Nisan 2024 19:32

2.şıkkı eliyoruz borçlanma olsa dahi sigorta girişimiz başlangıç sayılacak geriye çekmeyi asla kabul etmiyoruz. Bize verdiğiniz desteklerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. 4 a tescil tarihimiz sigorta başlangıcı olsun istiyoruz dünyanın hiç bir yerinde 2 sigorta girişi yok.

Ümit 15 Nisan 2024 19:00

Desteğiniz için Teşekkür Ediyorum Çıraklık ve Staj da yapılan Ssk'mız Geçerli Olmalıydı

Ayaz kurt15 Nisan 2024 18:34

Meslek Okulları stajları işyerinde maaş alınarak tam gün işçi yüküyle haftanın en az 4 -5 günü çalışmak ile geçen sigortası başlatılan bir çalışmadır. Çıraklık haftanın 6-7 günü çalışmaktır 3308 Sayılı yasa değişmelidir 37 yıllık mağduriyet sona ermelidir yeniyuzyıl lanse ediliyor eski yasalarla mağduriyetler devam ediyor

Çalışan 15 Nisan 2024 18:08

Taşeron da kadro bekliyor

İbrahim 15 Nisan 2024 17:20

Sayın isa bey destekleriniz için teşekkür ederim hep beraber inşallah bu adaletsizliği çözeceğiz

Cumhur 15 Nisan 2024 16:15

Teşekkürler isa bey sesimiz oluyosunuz

Serkan Durmuş15 Nisan 2024 16:03

Bu konudaki düşünceleriniz bizler için çok önemli. İnşallah bu iş olacaktır lakin geç kalınmaması için uğraşıyoruz. Selamlar Saygılar

Uğur güngör 15 Nisan 2024 13:51

Teşekkür ederim İsa bey bizim magduriyetimizi ve yapılan haksızlığı çok güzel anlatmışsınız.

GÜRCAN15 Nisan 2024 13:02

Kaleminize sağlık. Kelamınıza kuvvet.

Kenan15 Nisan 2024 12:01

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kısa kol sigorta haksızlığı giderilmeli. Çocuk yaşta verilen emek, yarım sigorta garabeti ile hak kaybına yol açmaktadır. İşyerinde geçirilen sürelere tam sigorta yapılmalıdır.

Serkan15 Nisan 2024 10:45

Staj ve Çıraklar olarak ihtiyacımız olan tek şey ilk tescil tarihimizin ssk başlangıcı olmasıdır.. Seçim Bitti Çırağa Adalet Zamanı #ÇıraklıkSigortasınaÇözümBulun