BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Hasan Yavaş
Facebook
Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.
 
"İmâm" lügatte önder, lider demektir. İlimde önde olana İmâm dendiği gibi, namaz kıldıranlara da, cemâatin önünde bulunmasından dolayı "imâm" denmiştir. İslâmın ilk asırlarında devleti yönetenlere de "imâm" denilirdi. Peygamber Efendimizin mübârek soyundan olup ilim, takvâ, ahlak, şecâat, soy bakımından zamanındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi on iki mübârek zâta da "Oniki İmâm" denir.
Resûlullahın "sallallâhü aleyhi ve sellem" üç türlü vazifesi vardı. Biri de, Kur'ân-ı azîmüşşânın ahkâm-ı mâneviyyesini, yani Allahü teâlânın zâtına ve sıfatlarına ait mârifetleri, yüksek bilgileri, yalnız ümmetinin yüksek olanlarının kalplerine akıtmak idi. Peygamberimizden ve dört halifesinden sonra bu vazifeyi, "Oniki İmam" ve diğer tasavvuf büyükleri yapmıştır. Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.
Bu mübârek zâtlar, sırasıyla şunlardır:
1. Ali bin Ebî Tâlib: Resûlullah'ın amcası Ebû Tâlib'in oğlu ve Sevgili Peygemberimizin damadıdır. Yani hazret-i Fâtıma'nın zevcidir. İslâm halîfelerinin ve cennet ile müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. 661 senesinde İbn-i Mülcem tarafından şehîd edildi.
2. Hasen bin Ali: Resülulah'ın kızı hazret-i Fâtıma'nın oğludur. Hicretin üçüncü yılında Medine'de doğdu. 669'da Medine'de vefat etti. Babası hazret-i Ali'nin vefatı üzerine halîfe oldu ise de, yedi ay sonra hilafeti hazret-i Muâviye'ye bıraktı. Soyundan gelenlere "Şerif" denir.
3. Hüseyin bin Ali: Resûlullah'ın torunu ve hazret-i Ali'nin hazret-i Fâtıma'dan olan ikinci oğludur. Hicretin altıncı senesi doğdu. 660 senesinde Kerbelâ'da şehîd oldu. Bunun soyundan gelenlere "Seyyid" denir
4. Zeynel’âbidîn bin Hüseyin: Hazret-i Hüseyin'in oğlu Muhammed Bâkır'ın babasıdır. 713'te, Medine valisi Osman bin Hayyân tarafından zehirletilerek şehîd edildi.
5. Muhammed Bâkır: Zeynel’âbidin'in oğlu, Ca'fer-i Sâdık'nın babasıdır. 732  senesinde vefat etti. Medine'de Bakî Kabristanı'nda babasının yanındadır.
6. Ca'fer-i Sâdık: Muhammed Bâkır'ın oğlu ve Musa Kâzım'm babasıdır. 765’te Medine'de vefat etti. İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve kimyager Câbîr, bunun talebesi idiler.
7. Musa Kâzım: Ca'fer-i Sâdık'ın oğlu, İmâm-ı Ali Rızâ'nın babasıdır. 796’da Bağdad'da vefat etti. Kabri Kâzımiyye'dedir.
8. Ali Rızâ: Musa Kâzım'ın oğlu ve Muhammed Cevâd Takî'nin babasıdır. 818'de Tûs yâni Meşhed'de vefat etti. 
9. Muhammed Cevâd Takî: Ali Rızâ'nın oğlu, Ali Nakî'nin babasıdır. Lakabı Hâdî'dîr. 835 senesinde Bağdad'da vefat etti.
10. Alî Nakî: İmâm-ı Muhammed Cevâd Takî'nin oğlu ve Hasen bin Askerî Zekî'nin babası'dır. 868 yılında Bağdâd'ın Samarra nahiyesinde vefat etti.
11. Hasen bin Ali Askerî Zekî: Ali Nakî'nin oğlu, Muhammed Mehdî'nin babası'dır. 875  senesinde vefat etti.
12. Muhammed Mehdî: Hasen bin Askerî Zekî'nin oğlu olup, Samarra'da vefat etti.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/606885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT