BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sâlih din adamının yazdığı kitap faydalı olur...

Hasan Yavaş
Facebook
Ehl-i sünnet âlimlerinin Kur’ân-ı kerîmin açıklamalarından ve ayrıca Peygamberimizin hadîs-i şerîflerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına "ilm-i hâl" kitapları denir.
 
 
Dinde tahrif hareketleri -15-
Allahü teâlâ, insanların dünyada ve âhirette mesut olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip, kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için, onlara Peygamberler gönderdi. İnsanların, her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zâtlar vâsıtası ile kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselâmın, dünyanın her yerinde, kıyâmete kadar gelecek olan bütün insanların Peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü teâlâ, çok sevdiği bu Peygamberine melek ile yirmiüç senede gönderdiği (Kur’ân-ı kerîm) adındaki büyük kitâbında, emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur’ân-ı kerîm, Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için, Muhammed aleyhisselâm, bu kitâbın hepsini, başından sonuna kadar, Eshâbına “aleyhimürrıdvân” açıkladı. (Kur’ân-ı kerîmi benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kâfir olur) dedi.
İslâm âlimleri, Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yaptığı açıklamaları, Eshâb-ı kirâmdan işitip, herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsîr kitaplarına yazdılar. Bu âlimlere, Ehl-i sünnet âlimleri denir. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ”, Kur’ân-ı kerîmin açıklamalarından ve ayrıca Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Hadîs-i şerîf) denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına (ilm-i hâl) kitapları denir. Allahü teâlânın, Kur’ân-ı kerîmde bildirdiği (İslâm dîni)ni doğru, sağlam öğrenmek isteyenlerin, bu ilmihâl kitaplarını okumaları lâzımdır.
İşte bu ilmihal kitaplarından biri de, Osmanlı ülkesinde Müslümanların el kitabı olan  (Mızraklı İlmihal)’dir. Asıl ismi (Miftâhul Cennet), yani (Cennet kapısının anahtarı)’dır. Bunu, hicrî-kamerî 885 [m. 1480] senesinde Edirne’de vefat etmiş olan Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî yazmıştır.
Derin İslâm âlimi, Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri, “(Miftâh-ul Cennet) ilm-i hâlinin yazarı sâlih bir zât imiş. Okuyanlara faydalı olur” buyurmuştur.
Allahü teâlâ, hepimizi, pusuda bekleyen İslâm düşmanlarının ve Müslüman ismini taşıyan, hattâ din adamı geçinen sapıkların, mezhepsizlerin, dinde reformcuların tuzaklarına düşerek, bölünmekten, parçalanmaktan korusun! Hepimizi, sevgili Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yolunda, izinde bulunan (Ehl-i sünnet) mezhebinde birleştirsin! Birbirlerimizle sevişmemizi, yardımlaşmamızı nasip eylesin! Âmin...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/610972.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT