BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslüman, muhtaçlara yardım etmelidir...

Hasan Yavaş
Facebook
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "İyilik zâyi olmaz, kötülük unutulmaz, herkes ettiğini bulur." [Beyheki]

Müslümanların hakları -10-
Müslümana yardım etmek, onu sevindirmek ibadet olur. İyi kimse, hem kendisi iyi olan, hem de başkalarının iyi olmasına çalışan kimsedir. Bu hususta, Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Bir mümini sevindiren, beni sevindirmiş olur) ve (Müslümana sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen, kıyamette Peygamberlerle emin olarak haşrolur ve 70 şehit sevabına kavuşur.) 
Lâyık olana da, olmayana da iyilik etmelidir. "İyilik ettiğin kimsenin şerrinden sakın!" denmiş ise de, dinimiz, herkese iyilik etmeyi emrediyor. Genel olarak kötü kimseler, kadirşinas değildir, nankördür. Nitekim, Tevbe sûresi 74. âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah ve Resûlü kendi lütuflarından onları  [kötüleri] zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar) buyuruluyor. Demek ki, kötü kimselerin, kendilerine iyilik edenlere zararları dokunabilir. Bunun için atalarımız şöyle demişlerdir: "İyilikten maraz doğar", "İyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak çalmazlardı...) Bu sözler, iyiliğin mutlaka zararlı olduğunu göstermiyor. Bazı kötü kimselere iyilik edince onlardan bazı uygunsuz hareketlerin, zararların gelebileceğini gösteriyor... 
Hazret-i Ali efendimiz, "Kötü kimse, kendisine iyilik yapılınca katılaşır, iyilik edene bir zarar verebilir" buyuruyor. Demek ki birine iyilik ettik, ondan kötülük gelirse, o kimsenin kötü biri olduğu anlaşılıyor... 
Bir menfaat elde etmek için seninle arkadaşlık edenin şerrinden sakın! Çünkü beklediği şey kesilince; özür kabul etmez. [Şu’âb-ül-iman] 
Yine genel olarak bir kimse, hiçbir menfaat beklemeden Allah rızası için, kötü birine de iyilik ederse, ondan zarar gelmez. Eğer, bir menfaat karşılığı iyilik ediyorsa, iyilik ettiği kimseden zarar gelebilir. Hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için iyilik etmekten korkmamalıdır. Kötü kimse, buna zarar vermeye kalksa da, fazla başarılı olamaz. İyilik eden, kendine iyilik etmiş olur. Onun için atalarımız, "İyilikten kötülük gelmez" demişlerdir...
Muhammed Ma’sûm hazretleri buyuruyor ki: “İhsan eden, iyilik eden sevilir. Hadis-i şerifte, (İhsan sahibi kimseyi sevmek, insanların yaratılışında vardır) buyuruldu. [Deylemi] 
İnsan, ihsanın, iyiliğin kölesidir. Gönül, kendine iyilik edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan, ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar. Bunun için Peygamber efendimiz şöyle dua ederdi: (Ya Rabbi, kötü birinin, bana iyilik etmesini nasip etme!) [Deylemî]
Allahü teâlânın kullarına hizmet etmekle, dünya ve ahirette çeşitli nimetlere kavuşulur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İyilik zâyi olmaz, kötülük unutulmaz, herkes ettiğini bulur.) [Beyheki]
O hâlde, maddi bir menfaat beklemeden herkese iyilik etmeye çalışmalıdır...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/616692.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT