BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK, emekli ettiği ve ödeme yaptığı kişileri yoklama yapıyor

SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin, sigortalıların geçici iş göremezlik süresince ve maluliyet aylığı alanların fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti hususunu mahallinde inceleme yetkisine sahip bulunmaktadır.
SGK’nın gerekli görmesi hâlinde bu açıdan her zaman yoklama ve denetimler yapılmaktadır.
 
Sağ kalmış ölüler ve hileli boşanmalar takipte
SGK’dan emekli aylığı ve geliri almakta iken ölenlerin nüfusa tescil edilmeleri ve Kuruma bildirilmeleri gerekmektedir. Ölümden sonra bu kişilerin aylıkları başkaları tarafından alınamaz.
SGK öldüğü hâlde nüfusa tescil edilmeyen gelir ve aylık sahiplerinin durumları hakkında yoklama yapmaktadır.
Diğer yandan genel olarak eş ve kızların dul ve yetim aylığı alabilmeleri için evli olmamaları gerekmektedir. Bu şart olmadan sahte ve hileli boşanma yaparak gerçekte boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşamayı sürdürenler hakkında da denetimler yapılmaktadır.
SGK nereden bilecek demeyin, er ya da geç gelen ihbar ve şikâyetler üzerine SGK denetmenlerini her an karşınızda bulabilirsiniz. Şimdiye kadar binlerce kişinin aylık ve gelirleri iptal edildi.
Gelir ve aylık alma şartlarını yitirdiği hâlde almaya devam eden diğer kişiler hakkında da yoklama yapılmaktadır.  
 
Sahte raporlarla engelli ve malullük aylığı alanlar sıkı takipte
SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yürütülen denetim sonucunda;
  • Temin edilen yeni sağlık kurulu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu sigortalı ve hak sahiplerinin, malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olmadığı ya da
  • Mevcut olmasına rağmen gelir ve aylık bağlanmasını gerektiren düzeyde olmadığına karar verilmesi
hâllerinde, ilgililere bağlanan gelir ve aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmektedir.
Yapılan yersiz ödemeler faiziyle birlikte alınmakta ve ilgililer Cumhuriyet Savcılığına verilmektedir.
 
SGK’nın kontrol muayenesi
SGK Sağlık Kurulunca gerekli görülen veya sigortalı ve hak sahiplerinin malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürmeleri veya sigortalı ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan ihbar ve şikâyetler ile Kurumca yürütülen denetim ve soruşturma kapsamında kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin kontrol muayeneleri, bu muayeneye istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ve daha önce SGK tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.
SGK Sağlık Kurullarınca; kontrol muayenesi sonucunda düzenlenmiş yeni tarihli sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucu gerekli görülen hâllerde, ek bilgi belge ve/veya yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenmektedir. SGK Sağlık Kurulları tarafından yapılan değerlendirme sonucu gerekli görüldüğü hâllerde sigortalı ve hak sahipleri yeniden kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır.
 
"Kimi insanlar yaşamında hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar hiç gitmez, ancak suyun akışına kapılarak akar giderler."                                                        SENECA
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Kamu aleyhine dava
1996’da kamuya ait….. 4 gün çalıştım bu çalışma karşılığında işletmenin resmî defterine imzamı atıp ücretimi aldım ancak bu çalışma sürecinde SGK girişim ve primim yatırılmamış. Sorum bu kamu kurumuna dava açabilir miyim? Necati Savaş
Necati Bey, açacağınız dava hizmet tespit davası olarak adlandırılmaktadır. Bu davayı açmak için çalışılan yerin kamu ya da özel sektöre ait olması önemli değil. Önemli olan 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçmemiş olması. Maalesef süreyi geçirmişsiniz.
 
Borcum silinmedi mi?
Sayın İsa Bey "SGK kendiliğinden Bağ-Kur borcunu durdurup silecektir" demiştiniz ama hâlâ duruyor. Silme ertelendi mi? Çağlayan Doğan
Çağlayan Bey, benim yazımda belirttiğim şartlara haizseniz mutlaka silinecektir. Bu konuda endişe etmenize gerek yok. Yapılandırma süresinin uzatılması nedeni ile ekranda silinmemiş görünebilir. Önümüzdeki aybaşından itibaren tekrar kontrol edin.
 
Tazminatımı kim ödeyecek?
İsa Bey, çalıştığımız firma başka kişilere devredilerek satıldı. Tazminatım ne olacak? Erdal Çoşkun
Erdal Bey, iş yerinin devri durumunda devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işverenler birlikte sorumludur. Burada unutulmaması gereken devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlı bulunduğu hususudur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/603957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT