BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

ÇALIŞANLARA DOLAR VE DÖVİZLE ÖDEME YAPILAMAZ

        
Çalışanların yegane gelir kaynağı, çalışmaları karşılığında elde ettiği ücretlerdir.
Genel olarak ücret, işveren tarafından ödenmektedir. Ancak ücretin işveren tarafından ödenmesi zorunlu değildir. Örneğin iş sözleşmesinde belirtilmiş ise lokantada garson olarak çalışan işçiye müşteriler tarafından verilen bahşişler de ücret yerine geçmektedir.
İşçi ve işveren, asgarî ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını birlikte serbestçe kararlaştırabilirler.
İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 kişi olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Aksi takdirde idari para cezası uygulanmaktadır.
 
Ödemelerin TL ile yapılması zorunlu
Çalışma mevzuatımızda çalışanlara yabancı para birimleri/döviz ile ücret ödenmesi yasaklanmıştır.
Keza İş Kanunumuzda açıkça ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış olsa bile ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesi zorunlu tutulmuştur.
Borçlar Kanunumuza göre de yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi hâlinde alacaklı bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası olarak ödenmesini isteyebilir.
Yargıtay’ın bu konudaki kararları da istikrar kazanmıştır. Yargıtay’a göre işçi ücret ve alacakları için hüküm kurulurken ödeme tarihindeki Türk parası karşılığının ödeneceğinin hüküm fıkrasında belirtilmesi gereklidir. 
Bu bağlamda işçinin başta ücretleri olmak üzere fazla mesai ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer tüm alacak ve tazminatları dolar, avro ya da diğer yabancı para birimleri açısından belirlenmiş olsa bile işçiye yapılacak ödemenin mutlaka Türk lirası olarak yapılması zorunlu bulunmaktadır.
 
Ödemelerde baz alınacak kriterler
İşçinin ücretleri döviz kuru üzerinden belirlenmiş ise kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretlerinin fesih tarihindeki döviz kurları esas alınarak işçinin son ücretleri üzerinden hesaplanması gereklidir.
Ücret, fazla çalışma ile bayram ve genel tatil ücretleri alacaklarında ise bu alacakların ait olduğu dönemlerdeki döviz kurları esas alınıp hesaplanacak TL olarak ödenmesi gerekecektir.

“Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil, yürekte olur.”   MEVLÂNA
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Okumayan kız çocuklarının sağlık sigortası
 
İsa Bey, 1999 yılından beri SSK sigortam var. Okumayan kızım 18 yaşını geçerse kaç yıl benim üzerimden sağlık faydalanabilir?  Şakir Heybet
Şakir Bey, sosyal güvenlik reformunun (2008 yılı öncesi) yürürlük tarihinden önce ilgili kanunlara göre bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının işe girmemesi veya evlenmemesi durumunda sağlık yardımlarına anne ve babası üzerinden yaş kısıtlaması olmaksızın faydalanabilir.
 
Ücretsiz izin hakkım var mı?
İsa Bey, doğum izinlerim bitti. Çocuğuma bakmak için ücretsiz izin alma hakkım var mı? Başak Kızmaz
Başak Hanım. Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene de verilir.
Belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 
Emeklilere asgari geçim indirimi var mı? Sezai Irmak
Sezai Bey, mevcut uygulamada asgari geçim indirimi fiilen çalışan kayıt altındaki sigortalılara ödenmektedir.
Dolayısıyla çalışmayan emeklilerin asgari geçim indirimi alması mümkün değildir.
 
“En anlamlı yemin söz vermektir. En büyük intikam affetmektir. En adi söz hiç sevmedim demek ve en güzel cevap gülüp geçmektir.” Victor Hugo
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/603990.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT