BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İş kazasında, çalışanlarla ilgili SGK yaptırımları

İş kazası ve meslek hastalığı hâllerinde sadece işveren hakkında yaptırımlar uygulanmamaktadır. Kazaya maruz kalan işçi de kusurlu ise işçi hakkında da yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ayrıca çalışanının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hâllerinde SGK tarafından yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirlerinde eksiltme yoluna gidilebilmektedir.
 
Tedaviye uymayanın geliri eksiltilmektedir
 
Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle;
  • Normal tedavi süresi uzamış,
  • Sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya
  • Malûl kalmış ise,
Bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı SGK tarafından eksiltilerek ödenmektedir.
 
Ağır kusurlu işçi hakkında yapılan işlemler
 
Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması hâllerinde SGK müfettişleri tarafından ağır kusuruna esas tutulmaktadır.
Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında SGK tarafından iş göremezlik geliri eksiltilerek ödenmektedir.
Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması hâlinde %5 oranında kurumca eksiltilmektedir.
Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı tespit edilen meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, iş göremezlik geliri yarısı tutarında ödenmektedir.
 
Tedavisi bitmeden çalışmaya devam etmek...
 
Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınmaktadır.
              ***
 “Hayat 3 bölümdür: Dünyayı değiştireceğini sandığın, değişmeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun.”  J.P. Sartre
 
 
 
 “BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Nezir Kuzucuk Bey, yaş şartı getiren 4447 Sayılı Kanun öncesinde Emekli Sandığı erkek  iştirakçileri 25 fiilî hizmet yılını dolduranlar istekleri hâlinde emekli maaşı bağlanıyordu. EYT ile ilgili Kanun çıkması hâlinde ve bu kanunda 08.09.2018 tarihli yazımızda belirttiğimiz şekilde düzenleme yapılırsa 9000 prim günü ile yaş şartı aranmaksızın emekli olmanız mümkün olabilecektir.
 
Yeni evlenenlerin SGK sağlık sigortası
 
"İsa Bey, yeni evlendim. Eşim ev hanımı. Eşimin SGK sağlık sigortasından faydalanması için ne yapmalıyım?" Halim Arslan
Halim Bey, SGK, evlenmeleri nüfus sisteminden aktivasyon sistemine elektronik ortamda otomatik aktarmakta olup çalışmayan eşlerin aktivasyon işlemlerini başvuruya gerek kalmaksızın otomatik yapmaktadır.
 
Eşime nereden aylık bağlanacak?
 
"İsa Bey, eşim 2001 yılından beri SSK isteğe bağlı sigorta ödüyor. Eşim için 'SSK’dan emekli olamaz' diyorlar. Doğru mu? Ne tavsiye edersiniz?"  Mehmet Öncel
Mehmet Bey, maalesef doğru. Keza 01 Ekim 2008 ve  sonrasında isteğe bağlı yatırılan eşinizin durumundaki sigortalıların sigortası Bağ-Kur kapsamında sayılmaktadır. Eşinizin bu durumda 7200 gün yerine 9000 gün primle emekli olması mümkündür. Bu durumdan kurtulmak için eşinizin isteğe bağlı sigortaya son vererek SSK’lı bir işte fiilen çalışmasını tavsiye ediyorum.
              ***
“İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.”  R.Sharma
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604093.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT