BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emekli adaylarına yol haritası

Emeklilik, kadın-erkek tüm çalışanların çalışamayacak durum ve yaşa geldiğinde en büyük arzusu ve beklentisidir.
Emeklilik şartlarını taşıyan kişilerin emeklilik için SGK’ya başvurmaları esnasında birtakım şart ve belgeler aranmaktadır.
Okuyucularımızın taleplerine binaen özelikle SSK’lı ve Bağ-Kur’luların en kısa sürede yaşlılık aylığına kavuşabilmeleri için emeklilik başvurusunda yapacakları işlemler ile dolduracakları belgelere ilişkin bu yazımız kaleme alınmıştır...
 
Emekli aylığı bağlanması için gereken belgeler
 
SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara yaşlılık aylığı bağlanması için örneği SGK tarafından hazırlanan “Tahsis talep dilekçesi”ni doldurup SGK’ya göndermeleri gerekmektedir.
Bu belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, ana ve baba) SGK Kanununa göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, yapılacak olan toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının kurumdan talep edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Öte yandan bunların kesilen ya da durdurulan gelir ve aylıklarının yeniden bağlanması ile gerektiği hâllerde SGK tarafından istenebilmektedir.
Bu belgeye, gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalı ve hak sahibinin 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere birer adet fotoğrafı eklenmesi zorunludur.          
Ayrıca;
  • 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,
  • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu, Kuruma verilmelidir. Toptan ödemeler ile evlenme ve cenaze ödeneği için fotoğraf ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenmez.
Tahsis talep dilekçesini Kurumun  www.sgk.gov.tr sitesinden indirmek de mümkündür. Diğer yandan;
  • SSK’lıların işten ayrıldıktan sonra,
  • Bağ-Kur’lulardan, tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra,
Örneği kurumca hazırlanan belirtilen tahsis talep dilekçesi ile SGK’ya başvurmaları zorunlu bulunmaktadır.
 
Bağ-Kur’lular borcunu kapatmalı
 
Bağ-Kur’luların müracaat esnasında genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması da zorunludur.
Tahsis talep tarihinde yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirmemiş olan, ancak, yerine getirilmeyen şartı tahsis talep tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibarıyla geçerli sayılmaktadır.
 
Birden çok statüde çalışanların emekliliği 
 
SGK’nın, uygulanan Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsünde birden fazlasına tabi olarak çalışan veya prim ödeyen sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri, sigortalılık süresi içinde en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hâli esas alınarak sonuçlandırılmaktadır. Sigortalılık hâllerindeki hizmetlerin eşitliği hâlinde ise, eşit sigortalılık hâlinin sonuncusuna göre işlem yapılmaktadır.
2008 yılı ekim ayı başından önce sigortalı olup, bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, (farklı sosyal güvenlik9 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kurumlarına ya da SGK’nın uygulanan Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasında, ise son 7 yıl içinde en fazla sigortalı oldukları statüye göre aylık bağlanacaktır.
Örneğin Ferhan Bey'in; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışmaları bulunmakta ise bu durumda en son olarak 1261 gün çalışması bulunan Kurumca kendisine aylık bağlanacaktır.
 
Aylığın başlangıcı
 
4/1-a (SSK)  ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında bulunan sigortalıların yaşlılık aylığı, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlar.
Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte 4/1-a (SSK) veya 4/1-c (E.Sandığı) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetler prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık, bu tarihi takip eden ay başından itibaren başlar.
                ***
“Hata bir daha yapılmayacaksa özür dilenir, sık sık tekrarlanan özür hakaretle eş değerdedir.”  Alfred Adler
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604126.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT