BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

IQ’su 50’nin altında olanlar malulen emekli olabilecek

SGK uygulamasında en kolay ve en erken emekliliklerin başında malulen emeklilik gelmektedir. Çünkü normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur.
Siz değerli okuyucularımızdan gelen çok sayıda sorulardan hareketle maluliyete esas hastalıklar listesinde yer alan IQ’su normal sınırlar altında olanlar ile diğer psikiyatri hastalıkları bulunup malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası mahiyetinde bu yazımız kaleme alınmıştır...
 
Yaş şartı yok
 
Malulen emeklilik için SSK’lı ve Bağ-Kur’luların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel şarttır.
Emekli Sandığına  (4/c) tabi  kamu görevlilerinin ise  çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olması lazımdır.  Ancak bu şart olsa bile sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60'ını hastalık veya özürleri sebebiyle kaybetmiş iseler malullük aylığından yararlanamazlar.
Malulen emeklilik için  yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.
 
Malulen emekli olunabilen psikiyatri hastalıkları
 
Belirtmiş olduğumuz şartların varlığı hâlinde maluliyete esas hastalıklar listesinde yer alan  IQ’sü 50 ve altı olan zekâ gerilikleri nedeniyle malulen emeklilik müracaatında bulunmak da mümkündür. Ayrıca aşağıda saydığımız psikiyatri hastalıklarından birinin ya da birkaçının bulunması durumunda da başvuruda bulunulabilecektir.
 • Tedaviye rağmen çalışma imkânı vermeyen şizofreni ve alt tipleri
 • Tedaviye rağmen çalışma imkânı vermeyen şizoafektif bozukluk
 • Tedaviye rağmen çalışma imkânı vermeyen sanrısal bozukluklar
 • Tedaviye rağmen çalışma imkânı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma imkânı vermeyen bipolar bozukluk
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma imkânı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, vb.)
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma imkânı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma imkânı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik vb. tablolar)
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger vb.)
SGK istatistiklerine bakıldığında branşlar itibarıyla malulen emeklilikte psikiyatri hastalıkları %14 oranına tekabül etmektedir.
 
Hastalık/arıza    Oranı (%)
Psikiyatri           14
 
Yukarıdaki yer verilen hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar, bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirler.  
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Doğum borçlanması nedeniyle mağduriyetlerini gündeme getirmemi isteyen anneler, gurbetçi kadınlar gibi emekli olmak isteyen ev hanımları, stajyer ve çıraklar, memur annelerin yarı zamanlı çalışma hakkı ile özelikle  emeklilikte yaşa takılan (EYT) siz değerli okuyucularım hepinize tek tek cevap vermem takdir edersiniz bu sınırlı köşemizden mümkün değildir. Ancak hiç merak etmenize gerek yok, ekim ayında TBMM açılır açılmaz sorunlarınızı-mağduriyetlerinizi gündeme getirmeye devam edeceğim. Güzel e-Mailleriniz, twitleriniz… için hepinize şükranlarımı arz ediyorum.
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
604281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604281.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT