BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emeklilik aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

SGK’dan emekli aylığı almak için mutlaka bütün şartların yerine getirilmiş olması zorunludur. Birçok okuyucumuz bütün şartları yerine getirerek emeklilik başvurusunda bulunduklarını ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen maaş alamadıklarından yakınmakta ve bu durumlarda hak kaybına uğrayıp uğramadıklarını sormaktadır.

Emekli aylığına genel olarak emeklilik talebini takip eden aydan itibaren hak kazanılmakla birlikte sigortalılık statüsüne göre işlemler değişmektedir. Buna göre;
  • SSK ve Bağ-Kur sigortalılardan emeklilik aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
  • Emekli Sandığı (4/1-c)  sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
  • Emekli Sandığı (4/1-c)  sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden,
Ay başından itibaren aylık bağlanmaktadır. Bu bağlamda emeklilik başvurusunda bulunmuş iseniz aradan kaç ay geçerse geçsin başvuruyu takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanacağından bir hak kaybı olmayacaktır.
Örneğin Selami Bey, 29 Mart 2018'de SSK emeklilik başvurusunda bulunmuş ve SGK’nın hâlen maaş bağlamadığını varsayalım. Bu durumda Selami Bey’e her hâlükârda 2018/Nisan ayı dâhil sonraki tüm aylara ait emekli maaşları verileceğinden herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Sadece gecikme söz konusu olacaktır. 
Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı (4/1-c)  kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden ay başından itibaren başlamaktadır.
 
Aylık kesintisi ve yeniden bağlanması
 
Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanlardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan talepte bulundukları tarihteki borçları, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından başlar ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir.
Aylığa hak kazanma şartları yerine gelmediği hâlde SGK hatası nedeniyle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilerek, aylığa hak kazanma şartlarının yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren tahsis talep şartı aranmadan yeniden aylık bağlanmaktadır.
Yurtdışı Borçlanma Kanununa göre borçlananlar dâhil tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma şartının gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilerek, işten ayrılma şartının yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren işten ayrıldığı tarihe kadar geçen çalışmaları da dikkate alınarak tahsis talep şartı aranmaksızın aylık yeniden başlatılmaktadır.
            ***
"Hayatta üç şeyi iki kere düşünün; kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözü."  KONFÜÇYÜS
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Ayşegül Hanım ve diğer memur arkadaşlar; memurların yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yönetmelik maalesef çıkmadı. Bu konu hâlâ gündemde değil. Mağduriyetinizin farkındayım. Daha önceden de belirttiğim üzere TBMM’nin açılmasını müteakip tekrar gündeme getireceğim.
            ***
Taha Yıldırım Bey, annenizin 7200 gün primi bulunması hâlinde emekliliği mümkündür. Hiç pirim yoksa emekliliği mümkün değildir.
 
Kayınvalidenin maaşı ne olacak?
 
"İsa Bey, kayınvalidem 17.09.2018 tarihinde vefat etti. Bizim yanımızda kalıyor ve rahmetlik kayınpederimden BAĞ-KUR emekli maaşı alıyordu. Bu maaşla ilgili bizim SGK nezdinde ne gibi bir işlem yapmamız gerekiyor. Ayrıca almış olduğu bu emekli maaşının kızına intikali gibi bir durum söz konusu mudur?" Sefer Koçyiğit
Sefer Bey, kayınvalidenizin ölümünden sonra emeklilik maaşını bankadan çekmeyin. Durumu derhâl maaş aldığı SGK ünitesine bir dilekçe ile bildirin. Kızına gelince; bekâr ve çalışmıyorsa kayınpederinizden dolayı emeklilik maaşı bağlanır. Bunun için başvuruda bulunması gerekir. Bu şartlar yoksa maaş bağlanamaz.
 
Bağ-Kur borcum silindi mi?
 
"Sayın İsa Bey 'SGK kendiliğinden Bağ-Kur borcunu durdurup silecektir' demiştiniz. Borcum silindi mi acaba?"  Saniye Bulut
Saniye Hanım, benim yazımda belirttiğim şartlara haizseniz mutlaka silinecektir. Bu konuda endişe etmenize gerek yok. Bu hususla ilgili bulunduğunuz yerdeki SGK’dan silinip silinmediğini öğrenebilirsiniz. Silinmemiş ise yapılandırma kanununu gerekçe gösterip itiraz ederek sildirebilirsiniz
            ***
 “Zor olmasaydı herkes yapardı. Onu mükemmel yapan şey zor olmasıdır.”  T. HANKS
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604309.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT