BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Konkordato ilan eden iş yerlerinin işçi ücretlerini devlet ödeyecek

Özelikle iş yeri sahiplerinden borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için her geçen gün konkordato talepleri artmaktadır.
Konkordato ilanları ile birlikte çalışan okurlarımız bu durumlarda ücretleri ile ilgili bir koruma olup olmadığını sormaktadır.
Değerli okurlarımızı rahatlatmak babında hemen ifade edelim ki konkordato ilanı hâlinde işçilerin zor durumda kalmalarının önlenmesi ve geçimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla bir kısım ücret alacakları devletin kurduğu Ücret Garanti Fonu vasıtasıyla garantiye alınarak ödenmektedir.
 
Ücretler Garanti Fonundan ödenecek
 
İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi hâlinde işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonundan ödenmektedir.
Bu Fon, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının %1’inden oluşturulmuştur. 
İşçilerin Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;
 • Ücret alacağının bulunduğu dönemde iş sözleşmesine tabi olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması,
 • İşverenin konkordato ilan etmiş olması,
 • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmış olması ve
 • 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,
  şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Ücret alacağı için müracaat ve gereken belgeler
 
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
 • İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi ile
 • İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen
konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288'inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, gerekmektedir.
 
Ödemeler en geç 1 ay sonra yapılmakta
 
Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.
İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.
Ücret Garanti Fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her hâlükârda günlük 507,38 TL’yi  geçmemektedir.
             ***
“Okumasını bilirsen, her insanın kitap olduğunu göreceksin.”  W.H. CHANNİNG
 
 
"Başın Düşerse Dara İsa Karakaş’ı Ara"
 
Mevlüt Türkmen Bey, SGK malulen emekli olanları kontrol muayenesine tabi tutmaktadır. Yapılan bu muayene sonucunda malullük durumunun ortadan kalktığının anlaşılması hâlinde aylık kesilmektedir. Çalışma gücü veya meslekte kazanma gücünde iyileşme yoksa bu aylığın ödenmesine devan edilmektedir.
 
"İkinci emeklilik hakkım var mı?"
 
"1996 yılında SSK'dan emekli oldum. O yıldan bu yana değişik iş yerlerinde işçi olarak çalışmaktayım. Benden SGDP kesilmektedir. Acaba ikinci emeklilik hakkım doğacak mı?" Ramazan Budak
Ramazan Bey, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) emeklilik aylığı kesilmeden tekrar işçi olarak çalışanlar ile işverenlerinden yapılan prim kesintisi olup emekli maaşının artmasına ya da ikinci bir emeklilik aylığı alınmasına bir faydası yoktur. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı hâllerinde emeklilik aylığının yanı sıra bu sigorta kollarından da iş göremezlik geliri bağlanması söz konusu olabilmektedir. İkinci emeklilik için herhangi bir çalışma yoktur.
 
"Süt iznim ne kadar?"
 
"İsa Bey, 2  aylık bebeğim var. Bunun için emzirme iznim var mı?" Kibar Sezgin
Kibar Hanım, kadın işçiye bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat emzirme izni verilmesi gerekmektedir.
             ***
“Kendi mutluluğundan başka bir hedefi olmayan insan, kötüdür.” TOLSTOY
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
604469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT