BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İşçi ücret ve alacaklarına göz diken fırsatçı patronlar da sıkı denetlenmeli

Hükûmet, son günlerde özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları fırsata çevirip üretilen mal ve hizmetleri fahiş bir şekilde artıranlara yönelik denetimleri artırdı. Ayrıca bütün Valiliklere vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili adli ve idari işlemlerin yapılması talimatı verildi.

Buna göre esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim satış fiyatı; satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak. Ürünlerde kullanılan etiketler; tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harfler okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.
Bu tedbirlere ilişkin, genel emre uymayanların tespit edilmesi hâlinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak ve idari para cezası uygulanacak. 
 
Kur fırsatçısı patronlardan muzdarip işçi sayısı arttı
 
Son günlerde tarafımıza gerek sosyal medyadan gerekse e-posta yoluyla ulaşan ve sayıları gittikçe artan okuyucularımız; başta inşaat sektörü olmak üzere işçilerin ücret ve alacaklarının döviz kuru bahanesiyle ya tamamen ödenmediği ya da eksik ödendiğinden yakınmaktadır.
Bu bağlamda işçilerin alacak ve tazminatlarının güvence altına alınması ve haklarının eksiksiz ödenmesi için aynen kur fırsatçısı stokçularda olduğu gibi ek tedbirlerin alınması ve bu fırsatçı patronlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir.
Alınacak tedbirlerle sadece işçi alacak ve hakları korunmuş olmayacak aynı zamanda yasalara ve işçi haklarına saygılı dürüst işverenler de haksız rekabetten korunmuş olacaktır.
 
Ekonomik krizde işçi alacak ve tazminatları
 
Ekonomik kriz ya da döviz kuru bahanesiyle işveren, işçilerin ücret ve sosyal haklarında azaltma yoluna tek taraflı olarak gidemez. Bu konuda Yargıtay kararlarına bakıldığında ancak işçinin hiçbir baskı altında kalmaksızın hür iradesi ile işveren ile karşılıklı anlaşması durumunda gerçekten de işverenin zor durum hâli varsa makul düzeyde indirim yoluna gidilebilir.
Diğer yandan İcra ve İflas Hukukuna göre işçi alacak ve tazminatlarının birinci sırada öncelikli olarak ödenmesi gerekmektedir. Buna göre;
  • İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları ile
  •  İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçlarının öncelikli olarak ödenmesi lazım gelmektedir.
             ***
“Bilgi size güç verir, ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.” Bruce Lee
 
 
 
“Başın Düşerse Dara İsa KARAKAŞ’ı Ara”
 
Çırak ve stajyer kanununu soran değerli okuyucularım bu konuda henüz hiçbir gelişme yok.
EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili ise tüm muhalefet partilerinden kanun teklifleri var. Önümüzdeki yazılarımızda yaş mağdurlarına yönelik yeni gelişmelere yer vermeye devam edeceğiz...
 
İşveren ücretsiz izne çıkarabilir mi?
 
"İsa Ağabey, çalıştığımız fabrika yurt dışına fason tekstil ürünleri üretmektedir. Taleplerde azalma yok. Ama müdür bizi zorla ücretsiz izne çıkarmak istiyor. Buna hakkı var mı?" Erhan Koyuncu
Erhan Bey, iş hukukumuzda konuyla ilgili bir düzenleme yoktur. Ancak işveren, ekonomik kriz ya da döviz kuru bahanesiyle işçileri zorla ücretsiz izne çıkaramaz. Ancak ücretsiz izin talebinin işçiden gelmesi veya işçinin yazılı rızasını alarak ücretsiz izne çıkarabilir.
 
Toplu işçi çıkarmada kıdem ve ihbar ödenir mi?
 
"İsa Bey, işveren bizi toplu olarak işten çıkarırsa tazminat haklarımız yanar mı?" Ufuk Aydın
Ufuk Bey,  işveren; ekonomik kriz bahanesiyle işçileri topluca çıkarması hâlinde de işçilerin kıdemlerine göre değişen 2 hafta ile 8 hafta arasında değişen ihbar tazminatları ile her tam bir yıllık çalışması karşılığında 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatlarını eksiksiz ödemek mecburiyetindedir.
 
Ücretim 2 yıldır ödenmiyor
 
"Ben, Suriyeliyim ve iki yıldır çalışıyorum. Ücretlerim ödenmiyor. Nereye başvurayım?" Mervan El-Ahmed
Mervan Bey, konuyu anlatan bir dilekçe ile bütün iletişim bilgilerine de yer vererek bulunduğunuz ildeki İŞKUR birimine müracaat edebileceğiniz gibi Alo 170'i arayarak da hakkınızı arayabilirsiniz.
          ***
“Olgun insanlar en derine kök salmak zorundadır. Güçlü fırtınalara dayanmak zorundadır. İhanetlere ve soytarılara alışmak zorundadır.” Nietzsche
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604624.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT