BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

2019 YILINDAN İTİBAREN BU İŞ YERLERİ SIKI DENETLENECEK

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı ekonominin istihdama yansıyan yüzünü, kayıt dışı istihdam teşkil ediyor. Kayıt dışı istihdam, genelde kamu maliyesini özelde ise en fazla SGK’yı olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkilerin özel sektör işletmelerine yansıyan en olumsuz yönü ise haksız rekabet şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik hükûmetin “Orta Vadeli Plan” olarak da bilinen Yeni Ekonomi Planında veri analizine dayalı risk odaklı daha akılcı ve kapsamlı denetim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verilmesi öngörülmektedir.
 
Kayıt dışı çalışanların oranı %34,3 olarak gerçekleşti
Temmuz 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak %34,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,2 kaldı.
Kayıt dışı istihdamın azalmasında başta işverenlere verilen çok sayıda istihdam teşviklerinin yanı sıra geleneksel nicel denetimler yerine özelikle nitel bazda kuruma, sigortalılara ve haksız rekabete maruz kalan işverenlere katma değeri yüksek olan modern denetim tekniklerinin kullanılmaya başlanması etkili olmuştur.  
Denetlenecek iş yerleri
Orta Vadeli Plan olarak da bilinen Yeni Ekonomi Planında kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak, veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
Ayrıca kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacaktır.
Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak ve teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanarak denetim sistemleri etkinleştirilecektir. Bu bağlamda özelikle;
  • Kaçak yerli ve yabancı işçi çalıştıran iş yerleri,
  • İşçilerinin mesleklerini gizleyerek düşük ücret beyan eden iş yerleri ile
  • Sahte sigortalı gösteren iş yerlerinin denetimleri öncelikli olacaktır.
 “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere”.
 A. EINSTEIN
                      
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
Salih S. Bey, verdiğiniz bilgilere göre muhalefet partilerinin verdiği EYT teklifi yasalaşırsa hemen emekli olabilirsiniz. Keza sigortalılık süresi ve primlerini fazlasıyla doldurmuşsunuz.
Alper Ç. Bey, İş yerinizde 30’dan fazla işçi varsa ve kıdeminiz 6 aydan fazla ise işten çıktığınız tarihten itibaren 1 aylık süreyi geçirmeden derhal ara bulucuya ve ardından iş mahkemesine gidip işe iade davası ile işinize dönebilirsiniz.
 
Eşi vefat edenin ne yapması gerekiyor?
İşçi emeklisi eşi vefat edenin ne yapması gerekiyor acaba? Maaş bağlanır mı? Bağlanırsa ne kadar olabilir? Mustafa E.
Mustafa Bey, ölen eşin bilgilerini yazmamışsınız. Ancak SGK,
  • En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
  • SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlamaktadır.
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine %50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise SGK Kanunu kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması hâlinde %75’i oranında aylık bağlanacaktır.
 
Ücretim SGK’ya eksik yatıyor
İsa Bey, maaşının yarısını bankadan diğer kısmını da elden alıyorum. Ayrıca üzerimde …. Var. Buna rağmen hakkım olan SGK’dan yatmıyor. Hakkım olan SGK’dan yatsa maaşıma ne kadar etki eder acaba onu da bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Mademki "Başın düşerse dara İsa Karakaş’ı ara" buyurdunuz ben de derdimi size anlatmak istedim. Ömer K.
Ömer Bey, Ücretinizin bir kısmının elden yatması ve SGK’ya eksik bildirilmesi emeklilik maaşınızı düşürecektir. Ancak elden ödenen ücret kısımlarını ispata yönelik elinizde herhangi bir belge ve delil varsa işiniz kolaydır. Keza elden yatan kısmı idari veya dava yoluyla hizmetinize eklenebilecektir. Bu konuda size dilekçe örneği desteğini de gönderebiliriz.
 
Akciğer kanserine SGK malulen emeklilik maaşı bağlar
Kız kardeşime 4. evre akciğer kanseri teşhisi kondu... Emeklilik başvurusu yapılabilir mi? Evrim Harcanoğlu
Evrim Hanım, en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1.800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi hâlinde malulen emeklilik söz konusu olabilmektedir. Vermiş olduğunuz bilgilerden 1.800 günden fazla primimin olduğu anlaşılmaktadır. Yaşını doldurması gerekli değildir. Kardeşiniz hemen bulunduğu ildeki SGK’ya elindeki sağlık raporları ile birlikte malulen emeklilik başvurusunda bulunsun.
 
“Siz yaptığınız şeysiniz. Yapacağınızı söylediğiniz kişi değil” Carl G.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/604684.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT