BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı almanın yolları

İşçiler, emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Bunun için emeklilikte öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartlar olan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı veya yaş haddinden emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirenler arzu ettikleri zaman kendi istekleri ile işten ayrılmaları hâlinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Burada işverenin herhangi bir inisiyatifi yoktur. Keza bu durum kanuni bir haktır.
 
SGK’dan yazı almak gerekiyor
 
Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmeden önce SGK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısının alınarak işverene verilmesi gerekmektedir.
SGK tarafından verilen kıdem tazminatına esas yazı;
  • 8/9/1999 (dâhil) tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma şartlarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartlarını,
  • 8/9/1999 (hariç) tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise SSK Kanununda öngörülen yaşlar dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı şartlarını en erken yerine getirdikleri tarihe göre verilmektedir.
SGK bu konuda daha önceden matbu nitelikte bir yazı kullanmaktadır. Kıdem tazminatına esas yazının verilirken gerek sigortalılık süresi, gerekse gün şartının tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler (itibari hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zamları… gibi) dikkate alınmaktadır.
Ancak, Hizmet Birleştirme Kanununa göre değerlendirme yapılmaksızın son statünün SSK (4/1-a) kapsamında olması bu belgenin verilmesi için yeterli olacaktır.
 
Belge için işten ayrılmaya gerek yok
 
Kıdem tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma şartı aranmamaktadır.
Yaşlılık aylığı bağlama işlemleri sigortalıların en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte sigortalılara kıdem tazminatı verilmesine esas yaşlılık aylığı bağlama şartlarını içeren yazılar da sigortalı hizmet kayıtlarında tereddüt oluşturacak bir durumun bulunmaması şartıyla, müracaatın sigortalıların en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın müracaat ettikleri emeklilik işlemlerini yapmaya yetkili sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince verilebilmektedir.
Kıdem tazminatına esas yazının bir örneği de sigortalı dosyasında muhafaza edilmek üzere, sigortalının en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilmektedir.
             ***
“Cesaret; riskleri bilerek, riskleri en aza indirerek bir işi başarma sanatıdır.” Sakıp Sabancı
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Emekli aylıklarına konan haciz ile ilgili olarak TBMM’ye kanun teklifi verildi. Yasalaşırsa asgari ücretin üzerinde ücret alan emeklilerimizin maaşına haciz konulması hâlinde, emekliye ödenen maaş, asgari ücretin altına düşürülemeyecek.
 
Askerden sonra işsizlik maaşı
 
"Ben askerlik nedeniyle iş yerimden ayrılacağım. Kıdem tazminatımı hak etmiş durumdayım. Ancak aklıma takılan bir soru, askerliğim eğer yedek subay olarak çıkarsa 12 ay sonrasında işsizlik maaşını hak etme durumum var mıdır?" Mücahit Bilginer
Mücahit Bey, herhangi bir askerî veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları hâlinde işsizlik maaşı ödenmektedir. 30 gün süreden sonra başvurulması hâlinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
             ***
Serkan Okur Bey, yüksek emekli maaşı almanız için primlerinizin yüksekten yatması gerekmektedir. Bunun için bütün ücretlerinizin fazla mesailerinizin SGK’ya bildirilip bildirilmediğine dikkat edin!
             ***
Muhammed Kuşan Bey, yazımızda da belirttiğimiz üzere engelli maaşının kolaylaştırılmasına yönelik verilen bir kanun teklifidir. Bu teklif TBMM komisyonunda yer almaktadır. Yasalaşaması TBMM’nin takdirinde bulunmaktadır.
             ***
Cansu Hanım, EYT yasası çıkarsa 08.09.1999 ve öncesi olanlar faydalanabilir. Sizin de verdiğiniz bilgilerden bu şartları sağladığınız anlaşılmaktadır. Ancak henüz EYT ile ilgili bir yasal hazırlık bulunmamaktadır.
           ***
“Fikrini değiştirmeyenler, hiçbir şeyi değiştiremez. Ön yargılarından kurtulamayanlar hiçbir insanı anlayamaz.”  B. Shaw
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605170.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT