BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müfettişler, iş yerlerinin derdine derman olacak

Müfettiş denilince genelde aklımıza hemen "ceza" gelir, "yaptırım" gelir. Ancak bu son derece yanlış bir ön yargıdır. Keza kamu yönetim sistemimize bakıldığında en nitelikli personel müfettişlerden oluşmaktadır. Yüz binlerce hatta milyonlarca kişi arasından çok zorlu ve uzun süren eğitim ve sınavlar sonucunda ancak müfettiş olmak mümkün bulunmaktadır. Özelikle dış denetim elemanları (İş Müfettişleri, Maliye ve SGK denetim elemanları…) çok zorlu şartlarda büyük fedakârlıklarla yasal görevlerini icra ederlerken kılı kırk yarmakta, iş yerlerinin hassas dengelerini, çalışanların haklarını ve iş yerinin devamlılığını esas alarak rehberlik anlayışıyla denetim yapmaktadırlar.
 
Ceza değil rehberlik ön planda
 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, "İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişler yapılmaktadır. Esasen bu teftiş cezalandırmadan ziyade rehberlik teftişi niteliğindedir.
 
2019 yılında programlı denetim ve proje denetimi yok
 
İş Teftiş Kurulu her yıl programlı teftişleri önceden planlayıp programlamaktadır. Ancak 2019 yılına ilişkin henüz programlı denetim ve proje denetimi planlanmadı.
Buradan hareketle 2019 yılında proje denetimi dâhil programlı denetim olmayabilir. Ancak acil olarak ortaya çıkacak iş kazaları ve şikâyetler elbette münferiden konuyla sınırlı denetlenecektir.
 
İş yerlerini rahatlatan yeni düzenleme
 
Hükûmet, çeşitli etkenlere bağlı olarak özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, bazı sektörlerde yaşanan daralmaları gözönünde bulundurarak üretim sektörünü ve işverenleri rahatlatmak amacıyla kısa çalışma uygulamalarında değişiklik yaptı. Buna göre genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hâllerinde, iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanarak iş yerlerinin rahat bir nefes alması sağlanacak.
 
Zor durumdaki iş yerlerine uygunluk oluru
 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenlerin İŞKUR’a talepte bulunmaları gerekmektedir. İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğu ise İş Müfettişleri tarafından yapılacak  uygunluk tespiti ile gerçekleştirilecektir.
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilecektir. İşveren de durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edecektir.
Önümüzde günlerde İş müfettişleri özellikle iş yerlerini rahatlatmak ve kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmasını sağlamak için belirtilen uygunluk tespiti yapacaklardır. 2019 yılında şimdilik proje denetimi ya da programlı denetim öngörülmemektedir.
               ***
“Zengin bekârlar, çok ağır vergilendirilmelidirler. Çünkü, bazı erkeklerin diğerlerinden daha mutlu olması hiç adil değil." Oscar Wilde
 
 
ÇÜNKÜ O ÜSTAT :))
 
Adamın biri papağan almaya gitmiş. Satıcıya, ilk gördüğü papağanın fiyatını sormuş. Satıcı;
-5.000 dolar demiş. 
-Ne özelliği var?
-İyi konuşur.
Hemen yanındaki diğerinin fiyatını sormuş. 10.000 dolar demiş.
-Bunun ne özelliği var?
-Hem Türkçe hem de ingilizce  konuşur.
Köşede duran diğer papağanın fiyatını sormuş?
-20.000 dolar. 
-Bunun ne özelliği var?
-Hem Türkçe hem İngilizce hem de Çince konuşur demiş.
Dükkânın en köşesinde çok yaşlı tüyleri dökülmüş iki büklüm ayakta durmakta mecali olmayan papağan, adamın dikkatini çekmiş. Belki bunu ucuza kapatırım diye bunun fiyatını sormuş? Satıcı; 
-90.000 dolar deyince, adam şoke olmuş!
-Bu tüyleri dökük yaşlı büklüm büklüm duran papağının ne özelliği var ki?
Satıcı;
-Valla hiçbir özelliği-mahareti yok ama, dükkânda bulunan bütün papağanlar ona her sabah "Merhaba Üstat, var mı bize bir talimatın?" diye büyük saygı ve hürmet ederler!..
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605305.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT