BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK’nın bu fırsatları için cumayı kaçırmayın

Sosyal güvenliği olmayan milyonlarca vatandaşımızın, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi yaptırması zorunluluk kapsamına alınmıştı. Gelir testi kapsamında bulunanlar bu testi yaptırmadıkları takdirde kademeli primlendirme sistemine en yüksek oranda genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalıyordu.
Ayrıca her ay için tahakkuk edecek prime ilave olarak gecikme zammı ve cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Diğer yandan söz konusu prim borçları nedeniyle genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından da faydalanamıyorlar.
SGK daha sonra kademeli primlendirmeden tekli primlendirme sistemine geçti. Ancak günümüzde, daha gelir testi yaptırmayanların borçları hâlen katmerli bir biçimde duruyor.
SGK, sosyal güvenliği olmayan ve bugüne kadar gelir testi yaptırmadığı için borcu bulunanlara büyük fırsat ve kolaylıklar sunuyor. Gelir testi yaptırmak ve bu fırsatlardan faydalanmak için 30 Kasım 2018 Cuma’ya kadar zaman var. Dolayısıyla cumayı kaçıran, belirtilen fırsatlardan mahrum kalacak. Keza bir daha af çıkarılmaması öngörülüyor.
 
AYNI HANEDE YAŞAYANLAR
 
Zorunlu sigortalılığı bulunanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve isteğe bağlı sigortaya devam edenler, 65 yaş aylığı alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gelir testi yaptırmalarına gerek bulunmuyor.
Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınıyor.
 
DÜŞÜK GELİRLİLER PRİM ÖDEMEKTEN MUAF OLACAK
 
Gelir testi sonucunda ödenecek SGK primleri geçerli asgari ücrete göre değişiyor. Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden az çıkanların genel sağlık sigortası primi siliniyor. Buna göre 2018 yılında gelir testi sonucu geliri 675 TL’nin altında çıkanların primlerini devlet ödeyecek. Bu kişiler aynen 18 yaşında, küçük çocuklar gibi genel sağlık sigortasından faydalanacak.
Diğer yandan liseliler 20 yaşına, üniversiteliler ise 25 yaşına kadar GSS primi ödemekten muaf tutulmuştur.
 
NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?
 
Gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2018 Cuma (dâhil) gününe kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması hâlinde borçları silinecektir.
Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması hâlinde ise 2018 için yaklaşık her ay 61 TL ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından faydalanabilecektir.
 
GSS PRİM YAPILANDIRMA AVANTAJLARI
 
2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Belirtilen genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası asıl prim borçlarını, başvuru şartı aranmaksızın 31.12.2018 (dâhil) tarihine kadar, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.
2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31.12.2018 (dâhil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1.4.2017 tarihinden, tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
              ***
“Hazreti Muhammed’in insanlığa en somut tezahürü; “Vicdan”, “Merhamet” ve “Sevgi”dir. Bu üçlüden ne kadar çok uzaklaşılırsa insanlık da o kadar çabuk kendi kendini imha edecektir.” İsa Karakaş
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605337.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT