BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Evde işçi çalıştırmadan önce bu avantaj ve dezavantajlara dikkat edin!

SGK, ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılmasını, ev hizmeti olarak kabul etmektedir. Ayrıca çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb. yerlerde yapılmasını da ev hizmeti saymaktadır.
Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ise ev hizmeti sayılmamaktadır.
Ev hizmetlerinde işçi çalıştırmanın yükümlülükleri çalışma süresine göre artmaktadır. Ayrıca yabancı işçi çalıştırmanın sorumluluk ve cezaları daha fazla uygulanmaktadır.
 
10 günden az süreli çalıştırmada yükümlülük ve sorumluluklar
 
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmamaktadır. İşveren sayılmamalarından dolayı da SGK’nın birçok yükümlülük ve sorumluluklarından kurtulmaktadır.
10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir. Günlük sigorta primi olarak ödenek miktar sadece 1 lira 35 kuruştur.
 
10 günden az çalıştırmada formalite yok
 
Ayrıca 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gibi formaliteler istenmemektedir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılmaktadır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGK’ya  gönderilecektir.
10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi hâlinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-Hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.
 
Süre uzadıkça maliyetler 20 katı geçmektedir
 
10 günden az sigortalı çalıştıranlar günlük sadece 1 lira 35 kuruş prim parası öderken ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar bunun yaklaşık 20 katı tutarında 25 TL 36 Kuruş prim parası ödeyecektir.
Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için diğerlerinden farklı olarak uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri de alınmaktadır.
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili yapılmaktadır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.
 
Yabancılar ayda 30 günden az çalıştırılamaz
 
Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.
Yabancıların çalışma izinlerinin bulunmaması hâlinde SGK’nın cezalarının yanı sıra 7.130,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Üstelik bu ceza her ay için katmerli şekilde uygulanmaktadır.
            ***
“Gençliğe güvenip vakit çok erken derken; Belki elveda bile diyemezsin giderken.”  N. Fazıl Kısakürek
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT