BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İşsizlerden emeklilere, memurlardan askerlere kadar çalışanlara müjdeler var

Hükûmet TBMM’ye çok geniş kapsamalı yenilik ve değişiklikler içeren tam 71 maddeden oluşan yeni bir "Torba Kanun"u gönderdi.
Hükûmet tarafından hazırlanıp Meclise gönderilmesi nedeniyle kesin olarak çıkacak bu Torba Kanun'da işsizlerden emeklilere, memurlardan askerlere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler var. Bütün bu yenilikleri siz değerli okurlarımız için kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz...
 
Emekli aylıklarının daha fazla düşmemesi için taban getirildi
 
Özelikle çalışma süreleri 2008 yılından sonra ağırlıkta bulunan asgari ücretli ve düşük maaşla çalışanların aylık bağlama oranlarının da önemli ölçüde düşürülmesine bağlı olarak bunlara bağlanan emekli aylıkları oldukça düşük sevilere düşmeye başladı. Öyle ki bağlanan maaşları görünce birçok emekli bunda yanlışlık olduğunu zannederek SGK’ya itiraz etmeye başladı. Bu sorunlara çözüm amacıyla Torba Kanun'la emekli aylıklarının belirli bir rakamın altında kalmamasına yönelik taban öngörülmektedir.
Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 TL'lik alt sınır belirlenmesi öngörülmektedir.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK Kanunlarına göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, Emekli Sandığı  Kanunu uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 TL'den az verilmeyecek.
Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.
Hesaplanan emeklilik aylıkları, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine tarafından ödenecek.
Unutmadan belirtelim ki bu uygulamadan uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince gurbetçilere bağlanan kısmi aylıklar için faydalanılamayacaktır.
 
Yüz binlerce kişi daha kolay işsizlik maaşı alabilecek
 
İşsizlik ödeneğinden yararlanmayı zorlaştıran en önemli engel “kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak”  şartı gelmektedir. Çalışanlar tüm şartları yerine getirmesine karşın son 120 gün için 1-2 gün bile boşluk olduğundan işsizlik sigortasından faydalanamamaktadır. Bu durumda yüz binlerce işsiz bulunmaktadır.
Torba Kanun'la yapılan değişiklikle bu şartlarda kolaylık sağlanarak son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı "hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hâllerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.
 
 Asker yakınlarına ücretsiz sağlık yardımları
 
Torba Kanun ile er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında  değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
Bu bakımdan er ve erbaşların askerlik hizmetleri devam ettiği sürece eşi, çocukları, anne ve babaları gelir testine de gerek kalmadan her türlü muayene, hastane, ilaç ve sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.
 
Havacılar %70 oranında vergiden muaf olacak
 
Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik Gelir Vergisi Kanununda yer alan istisna, uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanununda  ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmektedir.
Böylece Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'i gelir vergisinden istisna edilmektedir.
Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanununda sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır. Madde ile ayrıca, mevcut istisna oranını %100'e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir.
 
Terörle mücadele eden personelden katılım payı alınmayacak
 
Torba Kanun'la birlikte teröristle mücadele harekâtı, sınır ötesi harekâtlar, uluslararası barışı destekleme kapsamında yürütülen faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi bulundukları yerler ve görev şartları itibarıyla hastalara/yaralılara tabipler tarafından reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu ve hastaların/yaralıların ikinci/üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya yapılamadığı durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bu şartlarda görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi; konuya ilişkin usul ve esasların Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 
Askerî hâkimlere tazminatlı emeklilik
 
 Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için hâlihazırda Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askerî hâkimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha istifade edilebilmesine imkân tanınmak maksadıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin sürenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.
Yapılan düzenleme ile Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askerî hâkimlerin ihtiyaç hâlinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilmelerine imkân tanınması da öngörülmektedir.
 
İmalat sanayine yönelik teşvikler 2019 yılında devam edecek
 
2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarında faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkân sağlanması öngörülmektedir.
 Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.
 
Çalışma Ekonomisi mezunları diplomatik kariyer memuru olabilecek
 
Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunları girebilmektedir.
Çalışma Ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunlarının başvuru hakları bulunmamaktadır. Torba Kanun'la yapılan değişiklikle Çalışma Ekonomisi mezunlarının da meslek memurluğu sınavına başvurmalarına imkân tanınmaktadır.
 
Yurt dışı teşkilatında çalışanlara aile ve eğitim yardımı
 
Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara aile yardımı ödenebilmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum itibarıyla Türk uyruklu sözleşmeli personel bu haktan yararlanamamaktadır. Aile yardımının Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenebilmesi doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.
Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına eğitim yardımı sağlanması, personelin aile birleşimi ve çocukların eğitim hakkı açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, sağlanacak eğitim yardımının bakan onayıyla olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, eğitim ücretlerinin yüksekliği de göz önünde bulundurularak sağlanan katkı %5 oranında artırılmaktadır.
              ***
“Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez.” Hazreti Mevlâna
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605414.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT