BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emeklilikte “Yaş” engeline maruz kalanlar için "Torba Kanun" fırsatı

Hükûmet tarafından hazırlanan ve hâlen TBMM’de görüşülmekte olan "Torba Kanun" dolayısıyla yeniden umutlanan EYT’li okuyucularımız kendileriyle ilgili bir hüküm olup olmadığıyla ilgili gazetemizi soru yağmuruna tuttu.
Sayıları milyonları aşan ve hemen hemen her aileyi ilgilendiren EYT’liler, 1999 yılında iktidarda bulunan 3’lü koalisyonun ürünü. Kamuoyunda daha çok EYT yani "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" olarak bilinmektedir.
1999 yılında olmayan “Yaş” şartının çalışanlara sorulmadan emrivaki bir şekilde kazanılmış hakların da çiğnenerek engel olarak konulması nedeniyle  “Emeklilikte Yaş Engeline Maruz Bırakılanlar” tabirinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.
 
EYT ile ilgili rekor sayıda kanun teklifi
 
Yüz binlerce EYT’li okurumuzun  her zaman olduğu gibi sorularını ve en güncel gelişmeleri anında en güvenilir bir şekilde yazmaya ve okuyucularımızın taleplerine tercüman olmaya devam ediyoruz.
Konuyla ilgili önceki yazılarımızda okuyucularımıza TBMM’de yer alan kanun tekliflerinden anında bahsetmiştik. Ancak bu tasarıların tamamı muhalefet partileri tarafından verildiğinden emeklilikte yaş engeline maruz kalanların sorunları çözülemedi. Hemen belirtelim bu yıl içinde değişik partilerden çok sayıda milletvekili tarafından en fazla verilen kanun teklifi  EYT’lilerle ilgili olmuştur. Hem de rekor seviyede.
 
Torba Kanun, EYT’liler için kritik bir dönüm noktası
 
Hükûmet tarafından hazırlanıp Meclise gönderilen 71 Maddelik Torba Kanun'da hâlihazırda emeklilikte yaş engeline maruz kalanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok.
Bu hafta içinde muhalefet parti milletvekillerince verilen EYT ile ilgili kanun teklifi de reddedildi. Ancak karamsar olmaya da mahal yok. Çünkü Torba Kanun görüşmeleri daha uzun süre devam edecektir.
Bu minvalde iktidar partisi milletvekillerinden herhangi birinin bile vereceği bir önerge ile Torba Kanu'na girmesi mümkün bulunmaktadır. Keza bugüne kadar olan süreçte görüldüğü üzere muhalefet parti millevekillerince verilen kanun teklifleri sorunu çözmediği gibi iktidar ve iktidara yakın partilerin de ret refleksi ile karşılık vermelerine neden oldu.
EYT mevcut iktidar partisi tarafından çıkarılmış bir sorun değildir. Dolayısıyla bu sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda sosyal güvenlik alanında daha bilimsel daha geçerçekçi bir şekilde gerçekten uzman ve akademisyen kişilerce hazırlanacak raporlarlarda gerçekte hemen milyonlarca kişinin emekli olamayacağı belirtilen şekilde bütçeye ağır maliyet getirilmeyeceği özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılması hâlinde mağduriyetin çok daha kolay çözüleceği aşikârdır. 
Örneğin emeklilikle ilgili tüm şartları yerine getirmiş olmasına rağmen emekli olamayan yüz binlerce memur bulunmaktadır. Keza bu memurların çocuklarının üniversite eğitimi, evliliği gibi nedenlerle en çok paraya ihtiyaç duyduğu dönemde emekli olmaları hâlinde alacakları para neredeyese yarı yarıya düşmektedir. Aynı şekilde 08.09.1999 tarihi öncesinde SSK ve Bağ-Kur girişi olup da yeterli primleri olmayan milyonlarca kişi bulunmaktadır.
Son söz olarak; 71 madde ile açılışı yapılan Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda EYT’lilerle ilgili daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz tek cümlelik bir ilavenin SGK kanununa eklenmesi bu mağduriyetin giderilmesi için kâfi gelecektir...
          ***
“Cevapları olan değil, soruları olan insanı dinleyin.” A. Einstein
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA  İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Özelikle en çok soran ve merak eden değerli okurlarımızdan anneler ve ev hanımları!; Hâlen TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun'unda hâlihazırda annelerin doğum borçlanmasını kolaylaştıran bu borçlanma için doğumdan önce sigorta tescil şartını kaldıran herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı şekilde ev hanımlarının emekliliği ile ilgili yeni bir düzenleme yoktur. Ancak bu konularla ilgili düzenleme yapılmayacağı anlamına gelmez. Zira Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında bu konularla ilgili her an verilecek bir önerge ile Torba Kanun'da yer verilmesi ihtimal dâhilinde bulunmaktadır.
          ***
Bilal Singa Bey, henüz engellilerle ilgili yeni bir düzenleme yer almamaktadır. Torba Kanun'da yer verilmesi hâlinde anında sizleri bilgilendireceğim.
          ***
Abdülkadir Kalyenci Bey, yüksek emeklilik maaşı tamamen kazancınızın yüksekliği ile özellikle çalışmalarınızın ağırlıklı olarak geçtiği döneme bağlıdır. Aylık bağlama oranının yüksek olduğu 2000 yılı öncesi çalışmalarınız sonraki dönemlere göre daha fazla ise aylığınız daha yüksek bağlanabilir. Bu hususları göz önünde bulundurarak kendiniz karar verin.
          ***
Semiha Hanım, kısa çalışma talepleri; iş müfettişleri tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucuna göre verilmektedir. Dolayısıyla bu süreçlerin uzaması ve gecikmesi normaldir. Müfettişin tespitinden sonra İŞKUR sizlere yazılı bildirimde  bulunacaktır.
          ***
KULAĞINIZA KÜPE OLSUN: Emekli adayları unutmayın! Yarım doktor candan, sahte uzman hem emekliliğinizden hem de hürriyetinizden mahrum eder!..
          ***
“Zamanın önünde durmak mümkün değil. Bir hata yaptığımızda, zamanı geri alıp yeniden baştan başlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, şimdiki zamanı iyi kullanmak.” Dalai Lama
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605494.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT