BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Memura zamdan önce 6 ay ücretli kayınvalide izni geliyor

Ücretli mazeret izinleri açısından bakıldığında en şanslı çalışanların başında memurlar gelmektedir.
Zira işçinin annesi, babası, çocukları ya da kardeşlerinin ölümünde sadece üç (3) gün ücretli mazeret hakları var. Memurların ise bu izinleri 4 gün daha fazla, tam 7 gün.
Bitmedi. İşçinin kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde bir gün bile mazeret izin hakkı yokken, memurun kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde ise -sıkı durun- her biri için tam 7 (yedi) gün ücretli mazeret izni var.
Diğer yandan memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin hakkı bulunmaktadır.  Ayrıca gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılmaktadır.
Şimdi de yılbaşı zammını bekleyen memurlara zamdan önce TBMM’ye  gönderilen Kanun Teklifi ile kayınvalideleri veya kayınbabaları nedeniyle yeni ücretli mazeret izinlerinin verilmesi öngörülmektedir.
 
KAYINVALİDE VE KAYINBABA İZNİ 6 AY
 
Söz konusu Kanun Teklifinde memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kaynana ve kayınbabanın da ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklan korunarak, 3 aya kadar izin verilecektir.
Bu süre gerektiğinde bir katına kadar uzatılacaktır. Bu durumda verilecek maaşlı izin tam 6 aya kadar çıkacaktır.   
Gerekçe olarak da aile yaşantısı içerisinde devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan aile fertleri içerisinde kaynana ve/veya kayınbabanın da yer aldığı belirtilmiştir.
Ayrıca refakat izni verilebilecek kişiler arasında ailenin vazgeçilmez unsuru olan kaynana ve kayınbaba eklenmesi Anayasa'nın vazettiği "Ailenin Korunması” açısından gerekli olduğu hususlarına yer verilmiştir.
Hükûmete en yakın parti milletvekillerince verilen bu kanun teklifinin yasalaşması hâlinde memurların ücretli mazeret izinleri daha da artmış olacaktır.
 
İşçinin kayınvalidesinin ölümünde 1 gün bile izin hakkı yok
 
Özellikle evli erkek işçilerin durumu çok daha zor. Keza memurlara bu kadar geniş mazeret izinleri verilirken işçi çalışanların kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde maalesef bir gün bile izin hakları bulunmamaktadır.
Daha önceden de belirttiğimiz üzere işçilerin kayınvalidesi veya kayınbabalarının ölümünde hiç olmazsa ücretli mazeret hakkı verilmelidir…
            ***
“Hayat boyu öğrenmeye devam edenler hayat boyu yükselirler.” Charlie Munger
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
01.01.2019 tarihinden itibaren en az 5 ve 9 arasında çalışanı bulunan iş yerlerini de kapsama alınması ile birlikte kademeli geçiş tamamlanmış olacaktır. 01.01.2019 tarihinden itibaren yaklaşık 2,5 milyon çalışanın daha kapsama girmesi öngörülmektedir. Bu nedenle 5’in üzerinde çalışanı olanların cezaya maruz kalmamaları için çalışanlarını kapsama almaları gerekmektedir.
 
Ne kadar ve nasıl işsizlik maaşı alabilirim?
 
"İsa Bey, işveren herhangi bir sebep göstermeden işten çıkardı. Ne kadar maaş alırım?" Serdar B.
Serdar Bey, çalışma sürelerinizi belirtmemişsiniz. Ancak işten çıkarılanlar işten çıkarıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları hâlinde çalışma süreleri ve ücretlerine göre 180 gün ila 300 gün arasında süre ile sınırlı olmak üzere işsizlik ödeneğine hak kazanabilmektedir.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt %80’ini geçememektedir.
2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 TL, en yüksek miktarı ise 1.623 TL’dir.
 
Ne kadar borçlanayım?
 
"İsa Bey, 18 ay askerliğim var. Emeklilik için 4 ay primim eksik. Hepsini borçlanmak zorunlu mu?" Musa R.
Musa Bey, askerlik borçlanmasında tüm askerlik süresi kadar borçlanma yapmak zorunlu değil. Gereken süre kadar askerlik borçlanması yapılabilir.
            ***
Özden Hanım, işvereniniz tarafından ödenen ve emeklilik için gerekenden fazla olan 1890 gün primlerinizi SGK iade etmez.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605676.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT