BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK, pardon yanlış emekli olmuşsun derse ne yapmak gerekir?

SGK, emeklilik talebinde bulunan SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla gerekli aylık bağlama koşullarını yerine getirip getirmediklerine bakarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu koşulların oluşmadığının daha sonra tespit edilmesi hâlinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gitmektedir.
 
Yeniden emeklilik talebi
Pardon denilerek emekli aylıkları iptal edilen sigortalıların yeniden aylık bağlanması talebinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması koşuluyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar bağlanmaktadır.
 
Memurlar yeniden göreve iade edilir
Emekli sandığı (4/1-c) sigortalısı olarak görev yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, görevleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama koşullarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması hâlinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, göreve iade edilecektir.
 
SGK’dan kaynaklanan hatalar nedeniyle emekli aylığı kesilenler
Aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği hâlde sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan ve Kurum hatası (hizmetlerin karışması, hizmet çakışmalarının daha sonra fark edilerek hizmet iptallerinin yapılması, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış tespit edilmesi vb.) nedeniyle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmektedir. Bununla birlikte;
  • Kurum hatası nedeniyle yanlış aylık bağlandığının tespit edilmesinden önce, aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğunun anlaşılması durumunda, bu koşulların yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden talep şartı aranmaksızın aylıkları bağlanacaktır.
  • Kurum hatası nedeniyle yanlış aylık bağlandığının tespit edilmesinden sonra aylığa hak kazanma koşullarının oluşması durumunda, yeniden tahsis talebinde bulunması hâlinde aylık bağlanacaktır.
Yanlış statüde emeklilik
Farklı statüde (SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı) sigortalılık çalışmaları nedeniyle hizmet birleştirmesi yapılarak aylık bağlanan, ancak SGK’nın hatalı işlemleri sonucu yanlış statüde aylık bağlandığı tespit edilen sigortalıların, farklı statüde geçen hizmet sürelerinin tahsis talep tarihinden önce olması şartıyla, mevcut tahsis talebi diğer statüler için de geçerli sayılacağından, yanlış statüde bağlanan aylığın iptal edilerek, aylığa hak kazandığı statüdeki hak kazanma şartlarının yerine gelmesi hâlinde, yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın, sigortalıya aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Ayrıca, fazla ve yersiz emekli aylığı verilmişse SGK bu ödemeleri geri alacaktır.
“Bilgi size güç verir. Ancak saygıyı karekterinizle kazanırsınız.”                       Bruce LEE
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Ameliyathane teknikerlerinden Sağlık Bakanı’na açık mektup
Ameliyat” kelimesini duyduktan sonra bilmem daha açıklamaya gerek var mı? Ne kadar hayati öneme sahip olduğunu. Hâl böyle iken ameliyata katılacak olanların mutlaka uzun süreli ihtisasa dayanan ciddi bir eğitime ve mesleğe sahip olması son derece elzemdir. Her gün yüzlerce ameliyat teknikerinin gazetemize göndermiş oldukları arzuhâl e-postalarından gerçekten çözülmesi gereken çok ciddi sorun ve mağduriyetleri bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sınırlı köşemizden tüm sıkıntıları dile getirmemiz elbette mümkün değildir. Ancak ilgili bakanlıktan talep edilmesi hâlinde ameliyathane teknikerlerinin sorunları ve mağduriyetlerine ilişkin e-mailleri iletilecektir. Bu e-postalarda; anılan teknikerlerin görev tanımlarının yeniden düzenlenmesinden bu meslek ile ilgisiz ve yeterli eğitimi olmayan kişilerin pratikte bu mesleği icra etmelerinden kaynaklanan birçok sorun dile getirilmektedir…
 
Askerler nasıl işsizlik maaşı alır?
Ben işten ayrılıp tazminatımı aldım fakat işsizlik maaşı için İŞKUR’a başvuru yapmadım. Şu an 10 aydır askerdeyim ve dönüşte başvuru yapma hakkım var mıdır? Bu hakkı nasıl elde edebilirim? Çağrı Ulutaş
Çağrı Bey, Askerliğinizin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız hâlinde gerekli prim koşullarınızın da bulunması hâlinde işsizlik ödeneği alabilirsiniz.
Fırat Gültek Bey, kıdem tazminatı fonuyla ilgili henüz yasa çıkmadı. 2019 yılında düzenleme yapılması öngörülmektedir. Düzenlemeye müteakip bu köşemizden sizlere ayrıntılı bilgi verilecektir.
Filiz Başaran Hanım, 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1.800 gün malullük sigortası priminiz ödenmiş ise işten ayrılmayı beklemeden SGK’ya malulen emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeterli malullük oranına sahip olup olmadığınıza SGK sağlık kurulu karar verecektir.
“Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.”        
                                                                                                         SOKRATES
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605825.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT