BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yarından itibaren çalışanların SGK gelirleri %26 oranında artacak

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558,40 TL, net olarak 2 bin 20,90 TL olarak belirlendi.
Asgari ücrete yapılan %26’yı aşkın artış aynı zamanda SGK’nın çalışanlara bağlayacağı gelirlerde de artış olarak yansıyacaktır.
 
İstirahat parası arttı
 
Çalışanların hastalanmaları hâlinde SGK ile anlaşmalı olan hem resmî hem de özel hastanelerden aldıkları istirahat raporlarına bağlı olarak SGK tarafından halk arasında "rapor parası" olarak bilinen "iş göremezlik ödenekleri" verilmektedir.
SGK, asgari ücretlilere 2018 yılında 10 günlük hastalık raporu (ilk 2 gün için ödeme yapılmıyor) için en az 270,60 TL en çok 360,80 TL arasında ödeme yaparken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise bu ödemeleri 341,12 TL ile 454,83 TL arasında yapılacaktır. Bu bağlamda %26’dan fazla artış söz konusudur.
Rapor parası sadece SSK’lı çalışanlara değil aynı zamanda çırak-stajyer, intörn öğrencileri ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlara da ödenmektedir.
Rapor parası için hâlen çalışıyor olmak ve hastalıktan önce en az 90 gün sigorta priminin bulunması gerekmektedir.
 
Ayaktaki hasta, yatan hastadan daha avantajlı
 
Hastalık hâlinde SGK ilk iki gün için rapor parası vermemektedir. Hastalık hâlinde verilecek (rapor parası) geçici iş göremezlik ödeneği,
  • Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
  •  Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.
Buna göre asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan çalışanların hastalanmaları hâlinde 10 günlük rapor için (ilk 2 gün için ödeme yok) 2018 yılında yatarak tedavide; 270,60 TL ödenirken ayakta tedavi görenlere 360,80 TL ödeme yapılacaktır.
1 Ocak 2019’dan itibaren ise yatarak tedavide; 341,12 TL ödenirken ayakta tedavi görenlere 454,83 TL ödeme yapılacaktır.
 
İş kazası ve meslek hastalığında her gün için ödeme yapılıyor
 
Çalışanların iş kazalarına maruz kalmaları ya da meslek hastalığına yakalanmaları hâlinde hastalıktan farklı olarak iş göremez kaldıkları her gün için SGK ödeme yapmaktadır. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı hâlinde sigortalının hastalıkta olduğu gibi bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme şartı da yok.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu geçici iş göremez durumda olan ve asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan bir sigortalının 10 gün rapor alması hâlinde yatarak tedavi görmesi hâlinde 2018 yılında 338,25 TL ayakta tedavi görmüş ise  451,00 TL rapor parası verilmekte iken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücretliler için iş kazası ve meslek hastalığı geçici iş göremezlik ödenekleri 426,40 TL ile 567,28 TL arasında olup 2018 yılına göre %26’dan fazla artmış bulunmaktadır.
 
Doğum parasında artış
 
Sigortalı kadının analığı hâlinde, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çalışmadığı her gün için SGK geçici iş göremezlik ödemesi yapmaktadır. Bunun için de doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödenmiş olması gerekmektedir. Buna göre asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan sigortalı kadının analığı hâlinde tamamen yatarak tedavi görmüş ise 16 hafta için 2018 yılında 3.788,40 TL ödeme alırken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise 4.775,68 TL alacaktır.
Ayakta istirahatli kalmış ise bu durumda 2018 yılında 5.051,20 TL alırken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 6.353,52 TL alacaktır.
              ***
“İnsan ulaşamadığı şeylerin delisi, ulaştığı şeylerin nankörüdür.” Pablo Neruda
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Maaş düşük bağlandı ne yapalım?
 
"İsa Bey, eşim yeni emekli oldu. Maaşı düşük bağlandı. Ne yapalım?" Seyhan Altın
Sayın Altın, SGK tarafından eşinize bağlanan aylığın miktarının az yatırıldığını düşünüyorsanız SGK’nın emekli maaşı bağladığına dair gönderilen yazıyı esas alarak bu yazıda belirtilen tarih ve sayı ilgili tutularak aylık bağlayan SGK Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. Dilekçede kimlik bilgileri, adres-tarih, imza ve konuya ayrıntılı bir şekilde yer vermeniz gerekir.
 
Hem anadan hem babadan maaş
 
"İsa Ağabey, babamdan yetim aylığı alıyorum. Annem SSK emeklisi iken 19.10.2018 tarihinde vefat etti. Annemden de maaş alabilir miyim?" Hiranur Bektaş
Hiranur Hanım, ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanacaktır.
              ***
Kezban Dilmen Hanım, doğum borçlanması yapmanıza gerek yok, primleriniz fazlasıyla dolmuş. Yaşınızın gün ve ay olarak dolacağı 27.04.2019 tarihinde emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.
              ***
"Yasaların önünde eşit olduğu varsayılıyor. Ama iyi avukat tutabilecek olanlar 'daha eşit'!.." Jiddu Krishnamurti
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605855.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT